Τι είναι η Ελλάδα κατά τον Βελλούδιο
Αρχείο Φώντα Τρούσα

 

Του Θάνου Μούρραη-Βελλούδιου. Μού το έστειλε ο Φώντας Τρούσας ... Από τη μέση και μετά, απογειώνεται.