1.

Αγαπητέ δικηγόρε,
Είμαι παντρεμένη με υπήκοο Ε.Ε. και ο σύζυγός μου διαμένει προσωρινά στο εξωτερικό όπου και φορολογείται, ενώ εγώ είμαι ιδ. υπάλληλος κάτοικος Ελλάδας.
Παρόλα αυτά το Ελληνικό "κράτος" με θεωρεί αυθαίρετα κι εμένα κάτοικο Εξωτερικού (!), με φορολογεί χωρίς κανένα αφορολόγητο και με υποχρεώνει να πληρώνω 4πλάσιο φόρο όπως αν ζούσα στο Εξωτερικό. Πώς μπορώ να κινηθώ νομικά για να σταματήσει αυτή η αδικία και να φορολογηθώ σαν κάτοικος Ελλάδος? Είμαι σίγουρη ότι είναι αρκετά πλέον τα ζευγάρια που ζουν σε τέτοιο καθεστώς για οικονομικούς λόγους. Μίλησα και με το Συνήγορο του Πολίτη από όπου μας ενημέρωσαν ότι είναι κι άλλοι στη θέση μας αλλά το Υπουργείο αγνοεί την κατάσταση. Πρέπει να προσφύγω στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια??

Lena

 

Αγαπητή Lena,

Κατά την διάρκεια του έγγαμου βίου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, στα οποία όμως ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Δυνατότητα υποβολής ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων, υπάρχει μόνο σε διακοπή με οποιονδήποτε τρόπο ,της έγγαμης συμβίωσης. Το Υπουργείο Οικονομικών δέχεται από χρόνια ότι αν ο σύζυγος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και η σύζυγος εργάζεται στην Ελλάδα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή κοινής δήλωσης με τον σύζυγο η οποία υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκου Εξωτερικού.

Ωστόσο, σε παρεμφερή (αλλά όχι ίδια) υπόθεση με την δική σας, η Διοίκηση έχει κάνει δεκτή την δυνατότητα υποβολής ξεχωριστής δήλωσης από τους δύο συζύγους. Συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή η σύζυγος ήταν έμμισθη δημόσια υπάλληλος και ο σύζυγος ήταν ξένος υπήκοος ο οποίος διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό, και δεν αποκτούσε εισοδήματα στην Ελλάδα. Εκεί είχε γίνει δεκτό τα εισοδήματά του της αλλοδαπής να μην δηλωθούν σε κοινή δήλωση με την σύζυγό του στην Ελλάδα.

Ο πιο ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος είναι να απευθύνετε σχετικό ερώτημα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία και θα ζητήσει την άποψη της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών.

_____________

 

2.

Αγαπητέ κε Γραμματίδη
Εργάζομαι στο δημόσιο τομέα τα τελευταία 10 χρόνια ως μόνιμη υπάλληλος, έχω διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ και μία από τις προϋποθέσεις επιλογής μου ήταν η εμπειρία σε συγκεκριμένο αντικείμενο. Πριν διοριστώ εργαζόμουν στον ιδιωτικό τομέα με το ίδιο αντικείμενο. Μπορώ να προσφύγω στα Διοικητικά Δικαστήρια και να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία μου; Αντίστοιχα συνάδελφοι οι οποίοι δούλευαν με συμβάσεις έργου στον ίδιο φορέα και με νομοθετικές ρυθμίσεις μονιμοποιήθηκαν (έγιναν αορίστου χρόνου) αναγνώρισαν αυτή την προϋπηρεσία τους.

Κατερίνα

 

Αγαπητή Κατερίνα,

Κατ’ αρχήν οι συνάδελφοί σου είχαν προϋπηρεσία (απ’ όσο καταλαβαίνω) σε φορέα του Δημοσίου. Αυτή όντως αναγνωρίζεται. Με την προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα είναι λίγο πιο περίπλοκο.

Με παλαιότερη νομοθεσία είχε προβλεφθεί ότι όσοι είχαν προσληφθεί/διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ πριν την 1-1-1983 μπορούσαν να αναγνωρίσουν την τυχόν προϋπηρεσία τους αυτή. Όμως ο χρόνος που αναγνωριζόταν δεν ήταν «θεμελιωτικός», με άλλα λόγια ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβανόταν υπόψη για την προσαύξηση της σύνταξης αφού πρώτα και μόνο εάν ο υπάλληλος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με την υπόλοιπη υπηρεσία του στο Δημόσιο.

Το 2011, στο πλαίσιο ψήφισης του Ενιαίου Μισθολογίου – Βαθμολογίου, η Βουλή προέβλεψε τη δυνατότητα έκδοσης προεδρικού διατάγματος στο μέλλον για την αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (μέχρι 7 χρόνια κατ' ανώτατο όριο) όχι μόνο για τους νεοπροσλαμβανόμενους αλλά και για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους. Το Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει εκδοθεί ακόμη (κατά δήλωση του τότε Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης διότι «συνεπάγεται μεγάλη μισθολογική δαπάνη»). Οπότε αναμένουμε.

_____________

 

3.

Ποια είναι τα κριτήρια εξαίρεσης από το χαράτσι της ΔΕΗ;Υπάρχουν;

Γιάννης

 

Αγαπητέ Γιάννη,

Από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων εξαιρούνται κατ’ αρχήν τα ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο (και τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ, κλπ), τα ακίνητα που ανήκουν σε θρησκευτικά νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να επιτελούν λατρευτικό ή κοινωφελές έργο, τα ακίνητα που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών ή κοινωφελών σκοπών και τα ακίνητα που ανήκουν σε ξένα κράτη και χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων. Επίσης εξαιρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και ξενοδοχειακών καταλυμάτων, τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα εφόσον δεν χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο, οι χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων και τα ακίνητα που αφορούν σε γεωργική ή βιομηχανική χρήση.

Σε επίπεδο κοινωνικών κριτηρίων, από το Ειδικό Τέλος εξαιρούνται οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ (με συνεχή μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους) με τις εξής προϋποθέσεις: (α) το ακίνητο να χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση από τον άνεργο και αυτός να έχει την κυριότητά του, (β) το οικογενειακό εισόδημα του ανέργου κατά το οικονομικό έτος 2013 να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000€, (γ) η αξία της ακίνητης περιουσίας του ανέργου να μην υπερβαίνει τα 150.000€, (δ) το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο του ανέργου να μην βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000€/τμ, και (ε) η απαλλαγή ισχύει μόνο μέχρι τα 120τμ εμβαδόν ακινήτου (αν είναι μεγαλύτερο, πληρώνει τέλος για τα επιπλέον τετραγωνικά). Η απαλλαγή ισχύει μόνον για το ακίνητο που ιδιοκατοικείται και όχι για όλα τα ακίνητα του ανέργου. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μια ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, η απαλλαγή ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία του.

Ο νόμος προβλέπει επίσης ότι σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις προσώπων (π.χ. βαριά ασθενείς που είναι παντελώς άποροι κλπ) μπορεί να υποβληθεί αίτημα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία έχει δικαίωμα να τους εξαιρέσει από το Ειδικό Τέλος.

Τέλος, προβλέπονται και κάποιες ελαφρύνσεις στον τρόπο υπολογισμού του Ειδικού Τέλους. Συγκεκριμένα, το ποσό του Ειδικού Τέλους κανονικά προκύπτει εάν πολλαπλασιαστούν τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου επί τον Συντελεστή Ειδικού Τέλους και επί τον Συντελεστή Προσαύξησης (το ποσό που προκύπτει μειώνεται κατά ποσοστό 15%). Για ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνοι, ανάπηροι, άνεργοι) προβλέπονται με ορισμένες προϋποθέσεις χαμηλότεροι συντελεστές (άρα προκύπτει χαμηλότερο Ειδικό Τέλος).

_____________

 

4.

Αγαπητέ Χρήστο χρειάζομαι κι εγώ την βοήθειά σου. Σκοπεύω να νοικιάσω το διαμέρισμά μου σε 2 κοπέλες και έχω απορία ως προς το συμφωνητικό που θα υπογράψουμε. Σε αυτή την περίπτωση θα φτιάξω δυο συμφωνητικά για την εφορία με το ποσό του ενοικίου που αναλογεί στην καθεμία ή ένα όπου θα αναγράφονται τα ονόματά τους στην θέση του εκμισθωτή και θα βάλω το σύνολο του ενοικίου που διεκδικώ;
Σε ευχαριστώ πολύ

Σίλια

 

Αγαπητή Σίλια

Ένα συμφωνητικό μίσθωσης θα κάνεις και θα αναγράφονται τα ονόματά τους στη θέση του μισθωτή (στη θέση του «εκμισθωτή» θα βάλεις το δικό σου όνομα, αφού «εκμισθωτής» είναι ο ιδιοκτήτης – ο νοικάρης είναι ο «μισθωτής»). Είτε θα αναγράφεται ρητά στο συμφωνητικό ότι η καθεμία κοπέλα είναι υπόχρεη για την καταβολή του μισού μισθώματος (ενοικίου) είτε θα γράψεις ότι ευθύνονται και οι δύο «αλληλεγγύως και εις ολόκληρον». Στην ουσία δεν έχει διαφορά διότι κατά το νόμο όταν υπάρχουν περισσότεροι μισθωτές (νοικάρηδες) ο καθένας από τους δύο ευθύνεται μόνο για το μέρος του μισθώματος που του αναλογεί σε αυτόν. Έτσι, ασχέτως του τι θα γράψεις στο συμφωνητικό, εάν η μία κοπέλα σου πληρώνει το μισό της και η άλλη όχι, δεν μπορείς να κάνεις έξωση και στις δύο αλλά μόνο στην μία που δεν σε πληρώνει (αυτό όλο νομικά ονομάζεται «υποκειμενική ενέργεια υπερημερίας συνοφειλέτη»).

_____________

 

Ρωτήστε κι εσείς τον Χρήστο Γραμματίδη στο City Legal, για τα νομικά ζητήματα που σας απασχολούν, συμπληρώνοντας την φόρμα δεξιά.

Παρακαλούμε, μία ερώτηση κάθε φορά.