Η Μπέτυ Λιβανού στην Αίγινα (1999)

 

Φωτ. Σπ. Στάβερης

 

 

Η Μπέτυ Λιβανού στην Αίγινα (1999)

 

Η Μπέτυ Λιβανού στην Αίγινα (1999)

 

Η Μπέτυ Λιβανού στην Αίγινα (1999)

 

Η Μπέτυ Λιβανού στην Αίγινα (1999)

 

Η Μπέτυ Λιβανού στην Αίγινα (1999)

 

Η Μπέτυ Λιβανού στην Αίγινα (1999)

 

Η Μπέτυ Λιβανού στην Αίγινα (1999)

 

Η Μπέτυ Λιβανού στην Αίγινα (1999)

 

Η Μπέτυ Λιβανού στην Αίγινα (1999)