Μην ανακοινώνετε τα μελλοντικά σας σχέδια αν θέλετε να μείνετε ανεπηρέαστοι από γνώμες τρίτων και εστιάστε στο στόχο σας μακριά από δυσάρεστες σκέψεις. Η μέρα δίνει ευκαιρίες για επιτυχία, αλλά θα πρέπει να εντείνετε τις προσπάθειές σας.

 

Το τετράγωνο Σελήνης - Κρόνου στρέφει την προσοχή σας σε όσα δεν ικανοποιούν τις προσδοκίες σας και είναι η εποχή όπου βάζετε τέλος σε κάθε τι που θεωρείτε ανώφελο (από συνεργασίες, μέχρι προσωπικές σχέσεις). Αποφύγετε τις σπασμωδικές ενέργειες.