Παλεύοντας γυμνοί στους βάλτους της Φινλανδίας (και μετά σάουνα στα δάση)

Στην Υπερβόρεια παγωμένη χώρα, οι άνθρωποι έχουν διαφορετική αντίληψη της διασκέδασης

LIFOTEAM,
Lifo Picks