Μια συνομιλία του Ουμπέρτο Έκο με τον Πιέρ Μπερζέ για το συλλεκτικό πάθος των βιβλίων

LIFOTEAM,
Lifo Picks