100 χρόνια σκυλίσιας ομορφιάς σε 1 λεπτό

Σε μια παρωδία των σειρών «100 χρόνια ομορφιάς», η Wally, ένα Corgi από την Ουαλλία, δέχεται όλες τις αλλαγές των σκυλίσωςν τάσεων τις τελευταίες 10 δεκαετίες

LIFOTEAM,
Lifo Picks