Η σοφία του πλήθους παράγει καινοτόμες ιδέες

Η σοφία του πλήθους παράγει καινοτόμες ιδέες Facebook Twitter
Η ομάδα του Crowdpolicy (Ιωάννα Σκιαδά - Business Consultant, Βίκυ Φωτεινού - Operations and Accounts Management, Φωτεινή Λαθούρη - Administrative Assistant, Μαριλού Θωμοπούλου - Head of Creative).
0


 

— Τι είναι η εταιρεία καινοτομίας Crowdpolicy;

 Η Crowdpolicy ιδρύθηκε το 2012 με βασικό αντικείμενο να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις ανοιχτής καινοτομίας. Η επιλογή της επωνυμίας Crowdpolicy προσδιορίζει ακριβώς και την αποστολή μας, καθώς αποτελεί το συνδυασμό των λέξεων:

 • crowd από το πλήθος και παράλληλα πρώτο συνθετικό των όρων crowdsourcing, crowdfunding και crowdinnovation που δηλώνει τη συμμετοχή του πλήθους όπως αυτό κάθε φορά προσδιορίζεται (ενδεικτικά πολίτες, στελέχη ενός οργανισμού, δημότες, δυνητικοί ή υφιστάμενοι πελάτες μιας επιχείρησης κοκ) και
 • policy που σημαίνει πολιτικές, με την ευρεία έννοια των αρχών και κανόνων για την επίτευξη κάποιου αποτελέσματος.

— Πώς προέκυψε η ιδέα;

Η ιδέα προέκυψε καθώς κάθε οργανισμός ανεξάρτητα εάν είναι δημόσιος ή ιδιωτικός, χρίζει βελτιώσεων και επαναπροσδιορισμού σε διάφορους τομείς, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία. Η μεθοδολογία του πληθοπορισμού (Crowdsourcing) και γενικότερα η Ανοιχτή Καινοτομία (Open Innovation) αποτελούν δύο σύγχρονες προσεγγίσεις που έρχονται να αντιμετωπίσουν τη ραγδαία μεταβολή των συνθηκών με τη συνεχή προσαρμογή των οργανισμών και επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον.

Είναι λογικό το πλήθος, όταν έρχεται σε επαφή με ένα πρόβλημα ή ιδέα, να παρέχει πολύ μεγαλύτερο όγκο ιδέων και πληροφοριών, από ότι τα εσωτερικά στελέχη ενός οργανισμού ή ακόμα και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος.

— Και ποιο είναι το αντικείμενο σας;

Στην Crowdpolicy παρέχουμε στους πελάτες μας συμβουλευτικές υπηρεσίες και ψηφιακά συστήματα που διαχειρίζονται τη σχέση τους ως οργανισμοί με το κοινό που τους ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι πολίτες που παρακολουθούν και επεμβαίνουν στο κοινοβουλευτικό έργο με το Vouliwatch, πολίτες που ενημερώνονται και σχολιάζουν τις θέσεις των κομμάτων πριν ψηφίσουν με το Policymonitor, δημότες που παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων στο Δήμο τους και κάνουν σχόλια και παρατηρήσεις, ομάδες πολιτών που οργανώνουν εθελοντικές δράσεις στον Δήμο τους (www.synathina.gr), εργαζόμενοι που θέλουν να προτείνουν αλλαγές εσωτερικών διαδικασιών, πελάτες / καταναλωτές που θέλουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών,  κοκ.

Η ανοιχτή καινοτομία είναι αποτέλεσμα των διαδικασιών και της συμβουλευτικής που αναπτύσσουμε, παρέχουμε και υλοποιούμε στην Crowdpolicy καθώς συγκεντρώνεται η σοφία του πλήθους (wisdom of the crowd), μέσα από την οποία προκύπτουν καινοτόμες ιδέες και χρήσιμα συμπεράσματα. Είναι λογικό το πλήθος, όταν έρχεται σε επαφή με ένα πρόβλημα ή ιδέα, να παρέχει πολύ μεγαλύτερο όγκο ιδέων και πληροφοριών, από ότι τα εσωτερικά στελέχη ενός οργανισμού ή ακόμα και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος. Σημασία έχει να υπάρχει η κατάλληλη μεθοδολογία και το ψηφιακό σύστημα ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

— Αν καταλαβαίνω σωστά λοιπόν, η εταιρεία σας βασίζεται στη συμμετοχή του πλήθους και στη λογική της ανταποδοτικής λειτουργίας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε περισσότερα;

Οι άνθρωποι και σε σύνολο το πλήθος, όπως αυτό κάθε φορά προσδιορίζεται, μέσω της τεράστιας ανάπτυξης της τεχνολογίας και των κοινωνικών δικτύων, έχουν την ανάγκη να μοιράζονται τις απόψεις, τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις αγωνίες και τις ιδέες τους και εν γένει να συνδιαμορφώνουν με τους οργανισμούς τις εξελίξεις. Ως εκ τούτου η ίδρυση της Crowdpolicy για εμάς εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, δηλαδή να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στο κοινό -εννοώντας με την έννοια αυτή καταναλωτές, βιομηχανικούς πελάτες, πολίτες, στελέχη, εργαζόμενους- με τους οργανισμούς (ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα καθώς και ΜΚΟ), οι οποίοι αναπτύσσοντας έναν ειλικρινή δίαυλο επικοινωνίας μπορούν να αξιολογήσουν την απόδοσή τους, να εντοπίσουν προβλήματα, να διαχειριστούν κρίσεις και να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Είναι μια αμοιβαία επωφελής σχέση (win-win) γιατί το κοινό συναποφασίζει, ενεργητικά επηρεάζει αποφάσεις και λαμβάνει εν τέλει προϊόντα και υπηρεσίες που το ενδιαφέρουν, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις μπορούν με τρόπο δομημένο να λαμβάνουν ουσιαστική πληροφορία από τα διάφορα κοινά στόχους (stakeholders) και να τη μετουσιώνουν σε έργα και πράξεις.

Η σοφία του πλήθους παράγει καινοτόμες ιδέες Facebook Twitter
Γιώργος Καραμανώλης Co-Founder & CTO/CIO και (δεξιά) Μιχάλης Ψαλλίδας Managing Director της Crowdpolicy.

— Τα τελευταία χρόνια έχει διαδοθεί και στην Ελλάδα η κουλτούρα του crowdfunding, μέσα από την οποία μάλιστα έχουν στηριχθεί πολλά επιχειρηματικά, αλλά και καλλιτεχνικά projects. Πόσο ανεπτυγμένο είναι στ’ αλήθεια το crowdfunding στη χώρα μας, ποια είναι τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει και με ποιους τρόπους μπορούμε να το εξελίξουμε ακόμη περισσότερο;

Το crowdfunding αποτελεί μία σύγχρονη σχετικά μέθοδο για την άντληση κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων με στόχο τη χρηματοδότηση διαφόρων -επιχειρηματικών ή μη- εγχειρημάτων, όπως δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα, καλλιτεχνικών προσπαθειών σε διάφορες μορφές τέχνης, άντληση κεφαλαίων για νεοσύστατες εταιρίες (startups) ή άλλα εμπορικά εγχειρήματα.

Ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων στις παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης όπως είναι ο τραπεζικός δανεισμός, το crowdfunding έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα πολύ δυναμικά στο προσκήνιο, μέσα από την αυξανόμενη δημόσια συζήτηση για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το crowdfunding εκδημοκρατίζει τη χρηματοδότηση, δηλαδή ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση, εφόσον έχει κάτι αξιόλογο να πει. Αξιόλογο εμπορικά είναι μια καλή ιδέα, project ή επιχείρηση και κοινωνικά μια καλή πρωτοβουλία.

Πιστεύουμε ότι ο εκδημοκρατισμός της χρηματοδότησης για εμπορικό ή κοινωνικό σκοπό μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική αλληλεγγύη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Και αυτό είναι καθοριστικά σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες οικονομικής ύφεσης που βιώνουμε καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποί μας.

Στην Ελλάδα έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για crowdfunding όπως τα: opencircle, groopio, giveandfund κ.α. Πριν λίγο καιρό τρέξαμε την καμπάνια χρηματοδότησης του Vouliwatch και τώρα δουλεύουμε ένα πολύ ενδιαφέρον project σε συνεργασία με μεγάλο τραπεζικό οργανισμό με στόχο την άντληση κεφαλαίων για φιλανθρωπικούς και κοινωφελής σκοπούς και τη διαχείριση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι το crowdfunding στην Ελλάδα παραμένει σε ένα πρώιμο στάδιο με κυριότερο πρόβλημα ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, τόσο για κοινωφελείς σκοπούς όσο και για την οργανωμένη υποστήριξη επιχειρήσεων με τη μορφή συμμετοχής (equity crowdfunding).

Στην Crowdpolicy παρακολουθούμε στενά τις σχετικές εξελίξεις και ήδη δουλεύουμε σχετικά projects. Στο Blog της Crowdpolicy μπορείτε να διαβάσετε αρκετά άρθρα με σχετικό περιεχόμενο όπως αυτό.

— Ποια είναι η βασικότερη συμβουλή που θα δίνατε στα μέλη μιας νέας startup και ποιο θεωρείται πώς είναι το πιο συχνό λάθος που κάνουν οι νέοι επιχειρηματίες όταν έχουν μια καλή ιδέα;

Η ίδρυση και η λειτουργία μιας startup αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, κυρίως λόγω της γραφειοκρατίας καθώς επίσης και της ύπαρξης ενός ασταθούς πολιτικού και οικονομικού πλαισίου λειτουργίας. Ωστόσο θεωρούμε ότι πάντοτε υπάρχουν προϋποθέσεις ανάπτυξης και εμείς προσωπικά έχουμε θέσει τις παρακάτω βασικές αρχές στη δική μας λειτουργία:

 • Δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας, μέσω καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αφοσίωση, πάθος για το σκοπό που πρεσβεύει και την αξία που προσφέρει
 • (Αυτό)αμφισβήτηση για τα τωρινά δεδομένα και καινοτομία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας
 • Στρατηγικές γρήγορης δοκιμής επιχειρηματικού μοντέλου και ευέλικτες διαδικασίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και εξέλιξης (lean & agile)
 • Εξωστρέφεια εντός και εκτός συνόρων
 • Δημιουργία και διαρκής ενίσχυση της ομάδας/εταιρείας με νέα στελέχη ή/και εξωτερικούς συνεργάτες
 • Προσέγγιση της πραγματικότητας με τρόπο θετικό και διάθεση παιχνιδιού

Έχοντας επαφή και συνομιλώντας με αρκετά άτομα από το αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό οικοσύστημα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θεωρούμε ότι ένα κλασσικό λάθος των νέων επιχειρηματιών είναι ότι επιμένουν στη διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος, βασιζόμενοι στις δικές τους γνώσεις και πεποιθήσεις, παραβλέποντας την οπτική της αγοράς και των μελλοντικών πελατών τους. Απόρροια αυτού είναι να αναλώνουν χρόνο και χρήμα στη λογική ανάπτυξης ενός προϊόντος που τελικά κανείς δε χρειάζεται, καθώς αγνοούν τις ανάγκες της αγοράς και την εμπορική διάσταση της ιδέας τους. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί ο φόβος της αποτυχίας, η λάθος επιλογή των ατόμων/συνεργατών που απαρτίζουν την ομάδα τους και η κακή διαχείριση των οικονομικών τους.

Αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα, έχουμε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, η οποία διαμορφώνεται και θα έχει ως στόχο να υποστηρίζει από την αρχή νέες startups, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν γρήγορα ένα εμπορεύσιμο πρωτότυπο της ιδέας τους (mvp, minimun viable product), ιδιαίτερα σε ότι αφορά εφαρμογές λογισμικού και εφαρμογών, και παράλληλα θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο συμβουλευτικό οικοσύστημα το οποίο θα υποστηρίζει όλες αυτές τις ομάδες σε επίπεδο επιχειρησιακό, marketing και χρηματοδότησης.

Βασικό επίσης λάθος είναι η μη κοινοποίηση της ιδέας, το να την κρατάμε για τον εαυτό μας. Να είστε σίγουροι οτι όλες οι ιδέες σίγουρα κάπου αλλού υπάρχουν, και ενδεχομένως αναπτύσσονται ή είναι ήδη προϊόντα. Σημασία έχει η υλοποίηση και η διαφοροποίηση που κάποιος πετυχαίνει. Με τη δημοσιοποίηση της ιδέας, τη συζήτηση και την ανάλυση με άλλους, εκτός από τον εαυτό μας και την ομάδα μας, τεστάρουμε την αξία που θεωρούμε οτι έχει, βλέπουμε εάν θα ήταν χρήσιμη, παίρνουμε ιδέες και ενδεχομένως προτάσεις για συνεργασίες. Επομένως να μην φοβάται κανείς να πει αυτό που σκέφτεται, την ιδέα του. Μόνο κέρδος θα έχει. Εμείς τουλάχιστον, έτσι δουλεύουμε και ήδη βλέπετε πόσες ιδέες που υλοποιούμε σας είπαμε.

Η σοφία του πλήθους παράγει καινοτόμες ιδέες Facebook Twitter
Kατά τη διάρκεια του crowdhackathon #transport στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων - INNOVATHENS

— Τον Ιούλιο, και σε συνεργασία με τις Συγκοινωνίες Αθηνών, διοργανώσατε στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS, το «Crowdhackathon». Πείτε μας δυο λόγια γι’ αυτό.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ένα δυναμικό ανθρώπινο κεφάλαιο που ψάχνει δημιουργικές διεξόδους, να καινοτομήσει και να υποστηρίξει την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, στην Αττική υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που διαθέτουν μεγάλη τεχνογνωσία σε εφαρμοσμένους τομείς της κοινωνίας και οικονομίας.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που μπορούν να ωφεληθούν πολύ από τις σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές. Όμως το R&D των εταιριών φυσικά δεν επαρκεί, ιδίως με μειωμένα κόστη που απαιτείται να γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Πρέπει οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι οργανισμοί να έχουν πρόσβαση σε έρευνα και καινοτομία, που μπορεί να βελτιώσει την αλυσίδα αξίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε να διοργανώσουμε τον Ιούνιο το πρώτο crowdhackathon με στόχο τη δημιουργία πρότυπων εφαρμογών κινητού τηλεφώνου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής #apodeiksi με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Σε συνέχεια αυτού και σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ διοργανώσαμε το crowdhackathon με θέμα τις μεταφορές #transport, ενώ στις 17 και 18 Οκτωβρίου με την υποστήριξη του ΣΕΤΕ θα πραγματοποιηθεί στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS αντίστοιχο crowdhackathon με θέμα τον Τουρισμό.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στην πρωτοβουλία crowdhackathon| Innovating with Open data και ουσιαστικά αποτελούν “μαραθώνιους ανάπτυξης εφαρμογών” με κατεύθυνση διάφορους τομείς της οικονομίας. Σε αυτές συμμετέχουν νέοι, προγραμματιστές, designers, αναλυτές και κάθε ενδιαφερόμενος που έχει ιδέες και προτάσεις για να λύσει πρακτικά προβλήματα ή να φτιάξει ένα πιλοτικό καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία, ενώ παράλληλα καλούνται να συμμετέχουν ενεργά φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, διαθέτοντας ανοιχτά δεδομένα προς αξιοποίηση.

Στη διάρκεια ενός crowdhackathon οι συμμετέχοντες, συζητούν ιδέες προς υλοποίηση με ειδικούς μέντορες που συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι προτάσεις αξιολογούνται και επιλέγονται οι πιο δημοφιλείς με στόχο την υλοποίησή τους ως εφαρμογές στο διαδίκτυο και σε κινητά τηλέφωνα (smartphones), καθώς και την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Οι εφαρμογές που θα προκύψουν είναι διαθέσιμες ως opensource ώστε να αξιοποιηθούν στη συνέχεια από κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή δημόσιο, ο οποίος θα μπορεί να τις εξελίξει.

Σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας παίζει ιδιαίτερο ρόλο το κοινό (crowd), για τον λόγο αυτό και το όνομα της διαδικασίας είναι crowdhackathon.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε ορισμένα δεδομένα για τα δύο πρώτα hackathons που αποδεικνύουν την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας στις δράσεις αυτές:

 • 256 προγραμματιστές - developers
 • 67 μέντορες
 • 28 εφαρμογές για την κοινωνία και την οικονομία
 • >500 αναφορές σε blogs, Social Media και ειδησιογραφικά portals
 • Υποστήριξη από αναγνωρισμένους φορείς, υπουργεία και εταιρείες όπως Google, ΟΑΣΑ, ΣΕΤΕ, Visa, Intrakat, Globo, Here, Goodys, IST Studies, IOBE, EKT, ΕΣΥΝΕ κοκ

Στο SETE Tourism crowdhackathon έχουμε μέχρι στιγμής πάνω από 300 εγγραφές, είναι ότι μεγαλύτερο έχει γίνει μέχρι στιγμής, και ελπίζουμε να σας έχουμε μαζί μας. Μπορείτε να βλέπετε συνεχώς πληροφορίες στο site καθώς και στο Facebook Event.

Κάθε crowdhackathon έχει έναν leader partner, ο οποίος έχει καλή τοποθέτηση στο θέμα που δουλεύουμε και γνωρίζει τα ειδικότερα θέματα. Σε συνεργασία μαζί του αλλά και με τους χορηγούς που υποστηρίζουν κάθε crowdhackathon, ορίζουμε τους στρατηγικούς στόχους πάνω στους οποίους θα δουλέψουμε και διαμορφώνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των προβλημάτων που θέλουμε να λύσουμε. Οι προδιαγραφές βγαίνουν σε δημόσια διαβούλευση και έτσι συνδιαμορφώνονται μέχρι την ημέρα της διοργάνωσης.

Η συμμετοχή για όλους είναι δωρεάν. Τα έξοδα και τα βραβεία που δίνουμε παρέχονται από τους χορηγούς ενώ οι υποστηρικτές φροντίζουν για την επικοινωνία και διάχυση της δράσης. Σε κάθε crowdhachathon δίνονται αξιόλογα χρηματικά βραβεία, περίπου 10.000 ευρώ σε χρήματα στις 3 πρώτες ομάδες, ενώ παρέχονται από τους χορηγούς συμβουλευτικές υπηρεσίες για υποστήριξη επιχειρηματικών σχημάτων - συνήθως - ή άλλες υπηρεσίες, όπως υποτροφίες μεταπτυχιακών κοκ. Στα crowdhackathon υπάρχει πολύ ωραίο κλίμα, έχουμε φαγητό, αναψυκτικά και στο τέλος πάρτυ με μπύρες…

Η διαδικασία είναι ως εξής: Διοργανώνεται Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο πρωί περιγράφεται το πλαίσιο συμμετοχής και η διαδικασία ανάπτυξης ενώ την Κυριακή το απόγευμα παρουσιάζονται όλες οι υλοποιήσεις των ομάδων, σε όλο το κοινό, και στη συνέχεια η κριτική επιτροπή σε συνεδρίασή της αποφασίζει τα βραβεία. Στο ενδιάμεσο, οι μέντορες παρακολουθούν τις ομάδες και τις συμβουλεύουν ώστε να καταφέρουν σε λιγότερο από 36 ώρες που διαρκεί η διοργάνωση να καταλήξουν σε κάποιο πρωτότυπο.

Στα crowdhackathon εκτός από τους διαγωνιζόμενους συμμετέχουν μέντορες, εθελοντές, στελέχη επιχειρήσεων, ΜΚΟ και φορέων του δημοσίου και δημοσιογράφοι.

Θεωρούμε τα crowdhakathon ως πρωτοβουλίες ανοιχτής καινοτομίας που ξεκινούν τη συζήτηση γύρω από έναν κλάδο, όπου στη συνέχεια με κύκλους ανοιχτής καινοτομίας δημιουργείται πρόοδος και εξέλιξη νέων καινοτόμων ιδεών που δίνουν προστιθέμενη αξία www.crowdhackathon.com. Παράλληλα είναι ευκαιρία δικτύωσης νέων ανθρώπων με κορυφαίες εταιρίες που συμμετέχουν.

Η σοφία του πλήθους παράγει καινοτόμες ιδέες Facebook Twitter
Προγραμματισμός στο crowdhackathon #transport στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων - INNOVATHENS

— Πόσο σημαντικό είναι για τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις να λειτουργεί ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS, στην καρδιά της Αθήνας;

Η ύπαρξη τέτοιων δομών στο κέντρο της Αθήνας είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς το INNOVATHENS (www.innovathens.gr) αποτελεί έναν ολοκληρωμένο κόμβο στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS είναι μοναδικός στην Αθήνα και αποτελεί το κέντρο διάχυσης καινοτομίας και επιχειρηματικής κουλτούρας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Αυτό το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, καθώς και εμείς βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, και έχουμε ιδία άποψη για ότι συμβαίνει. Στις δράσεις που κάνει έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής χιλιάδες άτομα λαμβάνοντας χρήσιμες γνώσεις για επιχειρηματικότητα, τεχνολογικές εξελίξεις, καινοτομία και πολλά άλλα.

Σε αυτόν, μέσα από μια σειρά δράσεων που είναι εντελώς ανοιχτές και δωρεάν σε οποιονδήποτε, όπως ομιλίες, εκθέσεις, σεμινάρια, ειδικές διοργανώσεις όπως τα crowdhackathons, workshops, αποστολές στο εξωτερικό, συμβουλευτική υποστήριξη κοκ, μεμονωμένοι πολίτες, μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις ή υπό σύσταση επιχειρήσεων αναπτύσσουν και ωριμάζουν τις γνώσεις τους, την επιχειρηματική τους κουλτούρα και έρχονται σε επαφή με την καινοτομία. O Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων- INNOVATHENS έρχεται να δημιουργήσει επιχειρηματική κουλτούρα και να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τόσο μέσω ζήτησης αφού βοηθά επιχειρήσεις να αναπτυχθούν αλλά και μέσω προσφοράς, καθώς δημιουργεί προσόντα (skills) στους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις του. Επιπλέον, στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων- INNOVATHENS, έμπειρα στελέχη της αγοράς και του ακαδημαϊκού χώρου με πρακτικό τρόπο βοηθούν την ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών και την ανάπτυξη ή μετασχηματισμό των επιχειρήσεων τους.

Είμαστε περήφανοι που συμβάλλαμε ενεργά στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης του Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS αποτελώντας τεχνικό σύμβουλο της Τεχνόπολης του Δ. Αθηναίων, ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε για να υποστηρίζουμε τη δράση και την αποστολή του με πρωτοβουλίες όπως τα crowdhackathons, κάνοντάς το ένα συνεχές κύτταρο καινοτομίας με βιωσιμότητα.

Crowdpolicy IKE

Πρωτογένους 5, Αθήνα 2122134475

www.crowdpolicy.com - www.crowdpolicy.com/blog , facebook.com/CrowdPolicy

 

Info:

Ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας –INNOVATHENS– είναι μία υποδομή στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε έναν νεανικό χώρο έμπνευσης, στο πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο της Αθήνας, με περισσότερους από 700.000 επισκέπτες το χρόνο, την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Σκοπός του INNOVATHENS είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός δικτύου όπου δημιουργικοί άνθρωποι με καινοτόμες ιδέες, καταξιωμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, μέντορες και ερευνητές ανταλλάσσουν γνώση, ερεθίσματα, τεχνογνωσία, εμπειρία και καλές πρακτικές μέσα από επαγγελματικές συναντήσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, εργαστήρια, ημέρες καριέρας και επιχειρηματικότητας, διαγωνισμούς και φεστιβάλ καινοτομίας.

Πληροφορίες: 213 0109300, www.innovathens.gr και στο facebook.

0

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Όχι άλλο κάρβουνο: Αφήστε το αναρχικό άστρο να λάμπει στην πλατεία Εξαρχείων και καλές γιορτές

Δ. Πολιτάκης / Όχι άλλο κάρβουνο: Αφήστε το αναρχικό άστρο να λάμπει στην πλατεία Εξαρχείων και καλές γιορτές

Μπορεί να έχει άμεση ανάγκη κάποιου είδους ανάπλασης η Πλατεία Εξαρχείων, το τελευταίο που χρειάζεται όμως είναι ένα μίζερο χριστουγεννιάτικο δέντρο με το ζόρι.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ
Δεκαετία του 2010: Δέκα χρόνια που στην Ελλάδα ισοδυναμούν με αιώνες

Β. Βαμβακάς / Δεκαετία του 2010: Δέκα χρόνια που στην Ελλάδα ισοδυναμούν με αιώνες

Οποιοσδήποτε απολογισμός της είναι καταδικασμένος στη μερικότητα, αφού έχουν συμβεί άπειρα γεγονότα που στιγμάτισαν τις ζωές όλων μας ‒ δύσκολο να μπουν σε μια αντικειμενική σειρά.
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΜΒΑΚΑ
Τα χρόνια των μετακινήσεων και η κουβέντα για το brain drain που δεν μου αρέσει καθόλου

Β. Στεργίου / Τα χρόνια των μετακινήσεων και η κουβέντα για το brain drain που δεν μου αρέσει καθόλου

Αντί να βλέπουμε τη χώρα σαν άδεια πισίνα όπου πρέπει να γυρίσουν τα ξενιτεμένα της μυαλά για να γεμίσει, ας αλλάξουμε τα κολλημένα μυαλά σ' αυτόν εδώ και σε άλλους τόπους.
ΤΗΣ ΒΙΒΙΑΝ ΣΤΕΡΓΙΟΥ