ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΡΑΜΠ

Η σημασία της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων

Η σημασία της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων Facebook Twitter
Ο σκοπός του σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί δωρεάν στο Innovathens τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 είναι να υπάρξει η εξοικείωση με το τι είναι οι ανθρώπινοι πόροι μέσα στην επιχείρηση (ή οργανισμό) και πόσο σημαντικό κομμάτι είναι γι' αυτήν...
0

Πείτε μας δυο λόγια για τη θεματολογία του σεμιναρίου «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων» που θα πραγματοποιηθεί στο Innovathens. Σε ποιους απευθύνεται;
Ο σκοπός του σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί δωρεάν στο Innovathens τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 είναι να υπάρξει η εξοικείωση με το τι είναι οι ανθρώπινοι πόροι μέσα στην επιχείρηση (ή οργανισμό) και πόσο σημαντικό κομμάτι είναι γι' αυτήν. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ανθρωπίνων πόρων, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε φοιτητές που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τα μυστικά των ανθρωπίνων πόρων.

Σε σχέση με το παρελθόν, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα των ανθρωπίνων πόρων, δηλαδή των στελεχών τους.


Τι ακριβώς είναι το ΚΕΑΚ και για ποιον σκοπό δημιουργήθηκε;

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΚΕΑΚ) δημιουργήθηκε με σκοπό να αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και στελεχών της αγοράς. Όλα τα στελέχη του Δ.Σ. στο ΚΕΑΚ πρεσβεύουμε την αγάπη για τη «Διά Βίου Μάθηση» και την προαγωγή της παιδείας, καθώς και της επιχειρηματικότητας. Όραμά μας είναι η δημιουργία σχέσης στρατηγικού συνεταιρισμού (partnership relationships) με τα μέλη μας, συμβάλλοντας με κάθε τρόπο στην επιχειρηματική τους επιτυχία. Βασιζόμαστε σε πέντε άξονες δράσης, ξεκινώντας από την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την ανεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης και τη δημιουργία διαγνωστικού εργαστηρίου επιχειρηματικής ικανότητας και καινοτομίας για την απλούστευση της δημιουργίας επιχειρήσεων (one-stop shop), για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της απασχόλησης. Επίσης, στη Λέσχη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας που θα ενισχύσει άτομα 21-30 ετών τα οποία φιλοδοξούν να ιδρύσουν και να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση, καθώς και στην Ακαδημία Ανάπτυξης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας που προωθεί και ενισχύει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσα από την παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και τεχνογνωσίας. Τέλος στο φιλόδοξο σχέδιο VIP Business Success, που είναι μια εναλλακτική μορφή σύγχρονης δικτύωσης και παρέχει ευκαιρίες για επικερδείς συνεργασίες και συνέργειες, επαγγελματική καταξίωση και προσωπική ευημερία. Tέλος, πέραν πολλών άλλων δραστηριοτήτων, βασιζόμαστε και στο σχέδιο «Διά Βίου Μάθηση», όπου πραγματοποιείται η ενίσχυση της διαχρονικής επαγγελματικής αποκατάστασης, κυρίως για τους νέους, τις γυναίκες και τους νέους πτυχιούχους, μέσα από την παροχή βραχείας «έξυπνης» εξειδίκευσης. Στόχος μας, επίσης, είναι και η ανίχνευση καινοτόμων επιχειρηματιών και η ανεύρεση δυναμικών καινοτομικών επιχειρήσεων που επιθυμούν τη συνεργασία, προς κοινό επαγγελματικό όφελος.


Πόσο εξοικειωμένες είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις με τον τομέα της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων; Mε πoιους τρόπους μπορούν να βελτιωθούν;
Σε σχέση με το παρελθόν, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα των ανθρωπίνων πόρων, δηλαδή των στελεχών τους. Γι' αυτόν το λόγο οι πολυεθνικές και οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν εξειδικευμένους ανθρώπους στο τμήμα ανθρωπίνων πόρων. Όμως θα μπορούσαν όλες οι εταιρείες να έχουν τέτοιο τμήμα. Οπότε, σαφώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Βλέπουμε σήμερα, σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, ότι η αναζήτηση καθώς και η ενσωμάτωση ικανών στελεχών στο ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητά της. Το κόστος μιας λανθασμένης επιλογής είναι αρκετά υψηλό, ενώ εάν αναφερθούμε σε υψηλόβαθμα στελέχη, αυτό αυξάνεται κατά πολύ. Η συνεργασία με συμβούλους ως προς την εύρεση στελεχών αποτελεί πολλές φορές επιτακτική ανάγκη έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της διαδικασίας, αρκεί να διαθέτει συγκεκριμένη δομή, πλαίσιο και διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Για να γίνει, βέβαια, αυτό θα πρέπει και ο εκάστοτε επιχειρηματίας να έχει αντίληψη και να θέλει πραγματικά να επενδύσει στον ανθρώπινο παράγοντα.


Αυτήν τη στιγμή η ανεργία στην Ελλάδα αγγίζει ή και ξεπερνά το 30%. Η σωστή διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων μπορεί να βοηθήσει την ελληνική οικονομία;
Ασφαλώς και μπορεί, αρκεί να γίνει σωστή διαχείριση. Εάν οι άνεργοι αξιοποιηθούν κατάλληλα και από εκπαιδευμένους επαγγελματίες ανθρωπίνων πόρων, κατά τη γνώμη μου θα υπάρξει θετικό πρόσημο στην ανεργία. Τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αρκετά. Αφενός αποτελούν έναν πολύτιμο οδηγό στη διαδικασία πρόσληψης και αφετέρου προσφέρουν τη δυνατότητα αντικειμενικής αξιολόγησης του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού αναφορικά με τα επίπεδα γνώσεων, τις μεθόδους εκπαίδευσης που ταιριάζουν σε κάθε εργαζόμενο αλλά και ενδεχόμενες αδυναμίες και ελλείψεις των στελεχών. Επίσης, κάτι που δεν γίνεται όπως θα έπρεπε είναι η σωστή αξιολόγηση του προσωπικού, έτσι ώστε και ο υπάλληλος να θεωρεί τον εαυτό του μέρος αλλά και μέλος της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.


Πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη ενός Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, όπως το Innovathens, στην καρδιά της Αθήνας;
Άκρως πολύτιμο εργαλείο για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην καρδιά της Αθήνας. Πιστεύω στον σκοπό του, ότι δηλαδή θα βοηθήσει νέους ανθρώπους που είναι άνεργοι ή ανθρώπους που επιχειρούν ή θέλουν να επιχειρήσουν κάτι. Θεωρώ, δε, ότι προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης. Γι' αυτόν το λόγο η συνεργασία μας σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε στο κομμάτι της εκπαίδευσης και θεωρώ ότι θα συνεχιστεί διότι και εμείς στο ΚΕΑΚ είμαστε υπέρ της δωρεάν υποστήριξης και μάθησης σε αυτούς που τολμούν, έχουν όραμα και βλέπουν μπροστά. Επίσης, θεωρώ ότι η ομάδα των ανθρώπων στο Innovathens έχει χημεία, κάτι το οποίο μπορεί να βγάλει ένα εκρηκτικό επιχειρηματικό αποτέλεσμα. Άρα, οι Ανθρώπινοι Πόροι μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν εκεί όπου υπάρχει διάθεση, σωστή αξιολόγηση και διαχείριση των ανθρώπων.


www.innovathens.gr, www.keak.gr

Διάφορα
0

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΡΑΜΠ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Όχι άλλο κάρβουνο: Αφήστε το αναρχικό άστρο να λάμπει στην πλατεία Εξαρχείων και καλές γιορτές

Δ. Πολιτάκης / Όχι άλλο κάρβουνο: Αφήστε το αναρχικό άστρο να λάμπει στην πλατεία Εξαρχείων και καλές γιορτές

Μπορεί να έχει άμεση ανάγκη κάποιου είδους ανάπλασης η Πλατεία Εξαρχείων, το τελευταίο που χρειάζεται όμως είναι ένα μίζερο χριστουγεννιάτικο δέντρο με το ζόρι.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ
Δεκαετία του 2010: Δέκα χρόνια που στην Ελλάδα ισοδυναμούν με αιώνες

Β. Βαμβακάς / Δεκαετία του 2010: Δέκα χρόνια που στην Ελλάδα ισοδυναμούν με αιώνες

Οποιοσδήποτε απολογισμός της είναι καταδικασμένος στη μερικότητα, αφού έχουν συμβεί άπειρα γεγονότα που στιγμάτισαν τις ζωές όλων μας ‒ δύσκολο να μπουν σε μια αντικειμενική σειρά.
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΜΒΑΚΑ
Τα χρόνια των μετακινήσεων και η κουβέντα για το brain drain που δεν μου αρέσει καθόλου

Β. Στεργίου / Τα χρόνια των μετακινήσεων και η κουβέντα για το brain drain που δεν μου αρέσει καθόλου

Αντί να βλέπουμε τη χώρα σαν άδεια πισίνα όπου πρέπει να γυρίσουν τα ξενιτεμένα της μυαλά για να γεμίσει, ας αλλάξουμε τα κολλημένα μυαλά σ' αυτόν εδώ και σε άλλους τόπους.
ΤΗΣ ΒΙΒΙΑΝ ΣΤΕΡΓΙΟΥ