Μελέτη ιχνηλατεί την ικανότητα καρκινογένεσης των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού έναντι των συμβατικών τσιγάρων

Μελέτη ιχνηλατεί την ικανότητα καρκινογένεσης των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού έναντι των συμβατικών τσιγάρων Facebook Twitter
Στα χρόνια νοσήματα που έχουν άμεση σχέση με το τσιγάρο περιλαμβάνονται πολλές μορφές καρκίνου, οι οποίες απορροφούν ένα μεγάλο ποσό των δαπανών για την υγεία και σχετίζονται με μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης και κακή ποιότητα ζωής.
0ΟΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ του καπνίσματος στην υγεία συνιστούν ένα πολύπλοκο επιστημονικό και κοινωνικο-οικονομικό παζλ, που είναι πολύ δύσκολο να διερευνηθεί και να αποτυπωθεί με ξεκάθαρο τρόπο. Κι αυτό γιατί ο καπνός του τσιγάρου περιέχει 7.000 ουσίες με διαφορετικές τοξικολογικές ιδιότητες, εκ των οποίων 63 είναι δυνητικά καρκινογόνες, ενώ οι επιπτώσεις των ουσιών αυτών στην υγεία εκδηλώνονται αθροιστικά και μακροπρόθεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η προσπάθεια ιχνηλάτησης αυτών των βλαβών και η σύγκριση του αντίκτυπου που έχουν στον οργανισμό τα συμβατικά τσιγάρα με αυτόν των θερμαινόμενων καπνικών προϊόντων, τα οποία αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη δημόσια υγεία, καθώς είναι γνωστό πως μεγάλος αριθμός χρόνιων παθήσεων σχετίζεται με το κάπνισμα. Σε αυτά τα χρόνια νοσήματα που έχουν άμεση σχέση με το τσιγάρο περιλαμβάνονται πολλές μορφές καρκίνου, οι οποίες απορροφούν ένα μεγάλο ποσό των δαπανών για την υγεία και σχετίζονται με μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης και κακή ποιότητα ζωής.

Στη χάραξη των απαιτούμενων πολιτικών υγείας κάθε κράτος θα μπορούσε να αξιοποιήσει δεδομένα από τον αντίκτυπο στην καρκινογένεση που έχουν τα συμβατικά τσιγάρα έναντι των εναλλακτικών θερμαινόμενων καπνικών προϊόντων, ώστε να οδηγηθεί σε συμπεράσματα που θα βοηθούσαν τους ανθρώπους που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κόψουν το κάπνισμα, τουλάχιστον να μειώσουν την επιβάρυνση που δέχεται η υγεία τους από το τσιγάρο. Αυτό ακριβώς επιχείρησε να κάνει για πρώτη φορά μια ανεξάρτητη μελέτη, προκειμένου να αποτυπώσει με ξεκάθαρο και αξιόπιστο τρόπο πόσο διαφέρει ο αντίκτυπος στην καρκινογένεση των συμβατικών τσιγάρων έναντι των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού.

Επιστρέφοντας στις 63 ουσίες που περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου και είναι πιθανό να προκαλούν καρκίνο, η μεγάλη δυσκολία στην ιχνηλάτηση των επιπτώσεών τους στην υγεία έγκειται στην ποικιλομορφία τους, στη διαφορετική τους βαρύτητα και στη διαφορετική ικανότητα καρκινογένεσης κάθε συστατικού.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων και Καταναλωτικών Προϊόντων της Ολλανδίας, ενώ η επικεφαλής ερευνήτρια και συγγραφέας της μελέτης, η Dr. Reinskje Talhout, είναι παράλληλα στο Κέντρο Προστασίας της Δημόσιας Υγείας RIVM και Επικεφαλής του Κέντρου για τη Ρύθμιση και τον Έλεγχο Προϊόντων Καπνού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το κέντρο αυτό παρέχει επιστημονική υποστήριξη στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για απαλλαγή από τη χρήση καπνού, ενώ πραγματοποιεί εργαστηριακούς ελέγχους στον καπνό και παρέχει γνωμοδοτήσεις για τα νέα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα.

Η ερευνητική μελέτη με τίτλο «Μέθοδος για τη σύγκριση του αντίκτυπου των προϊόντων καπνού στην καρκινογένεση: Μια μελέτη περίπτωσης του θερμαινόμενου καπνού έναντι των τσιγάρων», που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Risk Analysis» την 1η Μαΐου, επιχειρεί να διερευνήσει το κατά πόσο οι μειωμένες εκπομπές ουσιών από τα νέα προϊόντα καπνού μεταφράζονται σε μείωση των βλαβερών επιπτώσεων του καπνού του τσιγάρου στην υγεία των χρηστών.

Η διαφορετική μεθοδολογία ξεπερνά παραδοσιακά εμπόδια

Επιστρέφοντας στις 63 ουσίες που περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου και είναι πιθανό να προκαλούν καρκίνο, η μεγάλη δυσκολία στην ιχνηλάτηση των επιπτώσεών τους στην υγεία έγκειται στην ποικιλομορφία τους, στη διαφορετική τους βαρύτητα και στη διαφορετική ικανότητα καρκινογένεσης κάθε συστατικού.

Είναι σαφές ότι με τις συμβατικές μεθόδους μελέτης που αξιολογούν κάθε συστατικό του μείγματος ξεχωριστά αυτή η ιχνηλάτηση καθίσταται σχεδόν ανέφικτη, λόγω του μεγάλου αριθμού των ουσιών που περιέχει ο καπνός του τσιγάρου. Γι' αυτό οι ερευνητές της μελέτης εφάρμοσαν μια διαφορετική μεθοδολογία, εκτιμώντας τις ικανότητες καρκινογένεσης των ουσιών που περιέχονται στο μείγμα του καπνού του τσιγάρου με βάση ένα μοντέλο δοσοαπόκρισης. Η διαφορετικότητα της μεθόδου καθιστά τη συγκεκριμένη μελέτη μοναδική στο είδος της, γεγονός που ενισχύει τον ρόλο της ως χρήσιμου εργαλείου δημόσιας υγείας.


Η μέθοδος αποτελείται από έξι βήματα. Τα πρώτα τρία βήματα περιλαμβάνουν την ανάλυση δεδομένων που αφορούν τη συσχέτιση διαφορετικών δόσεων (των συστατικών του καπνικού προϊόντος) με τον καρκίνο και δίνουν ως αποτέλεσμα παράγοντες σχετικής ικανότητας καρκινογένεσης με διαστήματα εμπιστοσύνης. Το τέταρτο βήμα αξιολογεί δεδομένα εκπομπών, δίνοντας ως αποτέλεσμα διαστήματα εμπιστοσύνης για τις αναμενόμενες εκπομπές κάθε ουσίας. Το πέμπτο βήμα υπολογίζει τη μεταβολή της αθροιστικής έκθεσης σε ουσίες με πιθανολογική ανάλυση και έχει ως αποτέλεσμα ένα εύρος αβεβαιότητας για την αθροιστική έκθεση. Το έκτο βήμα εκτιμά τον σχετιζόμενο με την υγεία αντίκτυπο, συνδυάζοντας την αθροιστική έκθεση στις ουσίες με σχετικές πληροφορίες δοσοαπόκρισης.

Ενθαρρυντικά τα προκαταρκτικά ευρήματα

Στη μελέτη, η μεταβολή της αθροιστικής έκθεσης σε ουσίες εκτιμήθηκε ότι ήταν από 10 έως 25 φορές χαμηλότερη στη χρήση θερμαινόμενων προϊόντων καπνού έναντι του τσιγάρου. Μια τέτοια μεταβολή υποδεικνύει μια σημαντικά μικρότερη μείωση στο προσδόκιμο ζωής, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών δοσοαπόκρισης σε καπνιστές. Ωστόσο, αυτό είναι ένα προκαταρκτικό συμπέρασμα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί μόνο οκτώ καρκινογόνες ουσίες. Επιπλέον, ο αντίκτυπος στην υγεία που συνδέεται με τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού παραμένει δυσμενής συγκριτικά με την πλήρη αποχή (από τη χρήση καπνού).

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO

 

Το νέο τεύχος της LIFO δωρεάν στην πόρτα σας με ένα κλικ

Υγεία & Σώμα
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αναστάσιος Σταλίκας: «Να δίνεις απλόχερα, να αμφισβητείς τον εαυτό σου και να μαθαίνεις διαρκώς»

Συνεντεύξεις / Αναστάσιος Σταλίκας: «Να δίνεις απλόχερα, να αμφισβητείς τον εαυτό σου και να μαθαίνεις διαρκώς»

Ο διακεκριμένος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και «πατέρας» της θετικής ψυχολογίας στην Ελλάδα μιλά στη LiFO για τη δύναμη των θετικών συναισθημάτων, την εποχή μας αλλά και για το πώς μπορεί η ζωή μας να έχει νόημα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Όχι, δεν είναι η ευλογιά των πιθήκων μια «γκέι επιδημία», χρειάζεται όμως προσοχή

Υγεία & Σώμα / Η ευλογιά των πιθήκων δεν είναι μια «γκέι επιδημία», χρειάζεται όμως προσοχή

Μετά τον HIV ένας άλλος ιός, όχι τόσο επικίνδυνος ευτυχώς, ανακαλεί μνήμες στίγματος, ηθικού πανικού, ρατσισμού και ομοφοβίας στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Το όχι στην τρομοϋστερία δεν σημαίνει, ωστόσο, ναι στην άρνηση και τον εφησυχασμό.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πέτρος Λεβούνης: Ο Έλληνας γιατρός που εξελέγη πρόεδρος της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης μιλά στη LiFO

Πέτρος Λεβούνης / Ο Έλληνας πρόεδρος της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης εξηγεί πώς η πανδημία άλλαξε την ψυχική μας υγεία

Ο διακεκριμένος επιστήμονας και πρώτος ανοιχτά γκέι ψυχίατρος που εξελέγη στην προεδρία της APA μιλά στη LiFO για τις επιπτώσεις της πανδημίας και των διαδικτυακών εξαρτήσεων στην ψυχική μας υγεία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Η απενοχοποίηση της γυναικείας μασχάλης

Άννα Κ. / Η απενοχοποίηση της γυναικείας μασχάλης

Η Άννα Κόκορη μιλάει με την 20χρονη Ισαβέλλα για τη γυναικεία τριχοφυΐα, τα στερεότυπα, τα πρότυπα ομορφιάς, τα σχόλια του περίγυρου σχετικά με τις τρίχες στα σώματα των γυναικών και το απελευθερωτικό συναίσθημα που αισθάνεσαι όταν αποδέχεσαι και αγκαλιάζεις το φυσικό σου σώμα, με αφορμή την έκθεση φωτογραφίας «The artpit collection» by Dove.
ΑΝΝΑ ΚΟΚΟΡΗ
Χρήστος Κυρατσούς: Ο Έλληνας που βρίσκεται πίσω από τα μονοκλωνικά αντισώματα

Υγεία & Σώμα / Χρήστος Κυρατσούς: Ο Έλληνας που βρίσκεται πίσω από τα μονοκλωνικά αντισώματα

Ο διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας και αντιπρόεδρος Έρευνας Μολυσματικών Νόσων και Τεχνολογιών Ιικών Φορέων της αμερικανικής εταιρείας Regeneron μιλά στη LiFO για τη δημιουργία του κοκτέιλ αντισωμάτων για τον κορωνοϊό, την πορεία της πανδημίας και τα μυστικά μιας επιτυχημένης διαδρομής.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Εσύ που ξέρεις τόσο ωραία να φιλάς: 7 συμβουλές

Υγεία & Σώμα / Ένα φιλάκι είναι λίγο: 7 συμβουλές για να το κάνεις πολύ

Το να φιλάς κάποιον μπορεί να είναι το πιο ωραίο -αλλά και το πιο δύσκολο- πράγμα του κόσμου, γι' αυτό μερικές (και επιστημονικές) συμβουλές δεν βλάπτουν για εκείνη τη στιγμή που δεν μένει πολύς χρόνος για σκέψεις
THE LIFO TEAM
TETARTH 15/06- EXEI PROGRAMMATISTEI-Άρτεμις Τσίτσικα: «Σήμερα οι έφηβοι ζουν μέσα απ’ τους υπολογιστές τους»

Άκου την επιστήμη / Άρτεμις Τσίτσικα: «Σήμερα οι έφηβοι ζουν μέσα απ’ τους υπολογιστές τους»

Ο Γιάννης Πανταζόπουλος συζητά με τη διακεκριμένη αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ Άρτεμη Τσίτσικα για την ψυχοσύνθεση των εφήβων, τα σύγχρονα αδιέξοδά τους αλλά και τις ακραίες εκφράσεις βίας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Πώς ανακάλυψα σιγά-σιγά ότι πάσχω από long covid

Υγεία & Σώμα / Πώς ανακάλυψα σιγά-σιγά ότι πάσχω από Long Covid

Τι είναι το σύνδρομο Long Covid και ποια είναι τα συμπτώματα που εμφανίζονται έναν χρόνο μετά σε όσους νόσησαν από Covid-19; Ασθενείς καταθέτουν τη μαρτυρία τους στη LiFO και γιατροί του Νοσοκομείου «Σωτηρία» εξηγούν τον σοβαρό του αντίκτυπο στην καθημερινότητα καθώς και γιατί θεωρείται μια δεύτερη πανδημία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 05/05- ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ-Σάββας Σαββόπουλος: Τι είναι η ψυχή;

Άκου την επιστήμη / Σάββας Σαββόπουλος: Τι είναι η ψυχή;

Ο Γιάννης Πανταζόπουλος συζητά με τον ψυχίατρο–ψυχαναλυτή Σάββα Σαββόπουλο για τα διαχρονικά τραύματα της ελληνικής κοινωνίας, την οικογένεια, την ψυχική υγεία, τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τη σχέση ψυχής-σώματος και την ευτυχία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Οξεία Ηπατίτιδα: Τα πιθανά αίτια, η συσχέτιση με τον κορωνοϊό και τα συμπτώματα που πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς.

Δημ. Παρασκευής / Οξεία ηπατίτιδα: Η συσχέτιση με τον κορωνοϊό και τα συμπτώματα που πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς

Μιλά στη LiFO ο αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας - Προληπτικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας Δημήτρης Παρασκευής.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
thalia mavros

Netflix / Thalia Mavros: «Εμείς οι γυναίκες πρέπει να μιλάμε, να μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας»

Η Thalia Mavros, executive producer της φεμινιστικής επιτυχίας του Netflix «The principles of pleasure», μιλά στη LiFO για την επιτυχία του ντοκιμαντέρ, τα δικαιώματα των γυναικών που βάλλονται ανά τον κόσμο και τις αιτίες της μανίας για τον έλεγχο του γυναικείου σώματος.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ