ΟΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ του καπνίσματος στην υγεία συνιστούν ένα πολύπλοκο επιστημονικό και κοινωνικο-οικονομικό παζλ, που είναι πολύ δύσκολο να διερευνηθεί και να αποτυπωθεί με ξεκάθαρο τρόπο. Κι αυτό γιατί ο καπνός του τσιγάρου περιέχει 7.000 ουσίες με διαφορετικές τοξικολογικές ιδιότητες, εκ των οποίων 63 είναι δυνητικά καρκινογόνες, ενώ οι επιπτώσεις των ουσιών αυτών στην υγεία εκδηλώνονται αθροιστικά και μακροπρόθεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις.

 

Η προσπάθεια ιχνηλάτησης αυτών των βλαβών και η σύγκριση του αντίκτυπου που έχουν στον οργανισμό τα συμβατικά τσιγάρα με αυτόν των θερμαινόμενων καπνικών προϊόντων, τα οποία αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη δημόσια υγεία, καθώς είναι γνωστό πως μεγάλος αριθμός χρόνιων παθήσεων σχετίζεται με το κάπνισμα. Σε αυτά τα χρόνια νοσήματα που έχουν άμεση σχέση με το τσιγάρο περιλαμβάνονται πολλές μορφές καρκίνου, οι οποίες απορροφούν ένα μεγάλο ποσό των δαπανών για την υγεία και σχετίζονται με μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης και κακή ποιότητα ζωής.

 

Στη χάραξη των απαιτούμενων πολιτικών υγείας κάθε κράτος θα μπορούσε να αξιοποιήσει δεδομένα από τον αντίκτυπο στην καρκινογένεση που έχουν τα συμβατικά τσιγάρα έναντι των εναλλακτικών θερμαινόμενων καπνικών προϊόντων, ώστε να οδηγηθεί σε συμπεράσματα που θα βοηθούσαν τους ανθρώπους που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κόψουν το κάπνισμα, τουλάχιστον να μειώσουν την επιβάρυνση που δέχεται η υγεία τους από το τσιγάρο. Αυτό ακριβώς επιχείρησε να κάνει για πρώτη φορά μια ανεξάρτητη μελέτη, προκειμένου να αποτυπώσει με ξεκάθαρο και αξιόπιστο τρόπο πόσο διαφέρει ο αντίκτυπος στην καρκινογένεση των συμβατικών τσιγάρων έναντι των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού.

 

Επιστρέφοντας στις 63 ουσίες που περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου και είναι πιθανό να προκαλούν καρκίνο, η μεγάλη δυσκολία στην ιχνηλάτηση των επιπτώσεών τους στην υγεία έγκειται στην ποικιλομορφία τους, στη διαφορετική τους βαρύτητα και στη διαφορετική ικανότητα καρκινογένεσης κάθε συστατικού.

 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων και Καταναλωτικών Προϊόντων της Ολλανδίας, ενώ η επικεφαλής ερευνήτρια και συγγραφέας της μελέτης, η Dr. Reinskje Talhout, είναι παράλληλα στο Κέντρο Προστασίας της Δημόσιας Υγείας RIVM και Επικεφαλής του Κέντρου για τη Ρύθμιση και τον Έλεγχο Προϊόντων Καπνού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

 

Το κέντρο αυτό παρέχει επιστημονική υποστήριξη στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για απαλλαγή από τη χρήση καπνού, ενώ πραγματοποιεί εργαστηριακούς ελέγχους στον καπνό και παρέχει γνωμοδοτήσεις για τα νέα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα.

 

Η ερευνητική μελέτη με τίτλο «Μέθοδος για τη σύγκριση του αντίκτυπου των προϊόντων καπνού στην καρκινογένεση: Μια μελέτη περίπτωσης του θερμαινόμενου καπνού έναντι των τσιγάρων», που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Risk Analysis» την 1η Μαΐου, επιχειρεί να διερευνήσει το κατά πόσο οι μειωμένες εκπομπές ουσιών από τα νέα προϊόντα καπνού μεταφράζονται σε μείωση των βλαβερών επιπτώσεων του καπνού του τσιγάρου στην υγεία των χρηστών.

 

Η διαφορετική μεθοδολογία ξεπερνά παραδοσιακά εμπόδια

Επιστρέφοντας στις 63 ουσίες που περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου και είναι πιθανό να προκαλούν καρκίνο, η μεγάλη δυσκολία στην ιχνηλάτηση των επιπτώσεών τους στην υγεία έγκειται στην ποικιλομορφία τους, στη διαφορετική τους βαρύτητα και στη διαφορετική ικανότητα καρκινογένεσης κάθε συστατικού.

 

Είναι σαφές ότι με τις συμβατικές μεθόδους μελέτης που αξιολογούν κάθε συστατικό του μείγματος ξεχωριστά αυτή η ιχνηλάτηση καθίσταται σχεδόν ανέφικτη, λόγω του μεγάλου αριθμού των ουσιών που περιέχει ο καπνός του τσιγάρου. Γι' αυτό οι ερευνητές της μελέτης εφάρμοσαν μια διαφορετική μεθοδολογία, εκτιμώντας τις ικανότητες καρκινογένεσης των ουσιών που περιέχονται στο μείγμα του καπνού του τσιγάρου με βάση ένα μοντέλο δοσοαπόκρισης. Η διαφορετικότητα της μεθόδου καθιστά τη συγκεκριμένη μελέτη μοναδική στο είδος της, γεγονός που ενισχύει τον ρόλο της ως χρήσιμου εργαλείου δημόσιας υγείας.


Η μέθοδος αποτελείται από έξι βήματα. Τα πρώτα τρία βήματα περιλαμβάνουν την ανάλυση δεδομένων που αφορούν τη συσχέτιση διαφορετικών δόσεων (των συστατικών του καπνικού προϊόντος) με τον καρκίνο και δίνουν ως αποτέλεσμα παράγοντες σχετικής ικανότητας καρκινογένεσης με διαστήματα εμπιστοσύνης. Το τέταρτο βήμα αξιολογεί δεδομένα εκπομπών, δίνοντας ως αποτέλεσμα διαστήματα εμπιστοσύνης για τις αναμενόμενες εκπομπές κάθε ουσίας. Το πέμπτο βήμα υπολογίζει τη μεταβολή της αθροιστικής έκθεσης σε ουσίες με πιθανολογική ανάλυση και έχει ως αποτέλεσμα ένα εύρος αβεβαιότητας για την αθροιστική έκθεση. Το έκτο βήμα εκτιμά τον σχετιζόμενο με την υγεία αντίκτυπο, συνδυάζοντας την αθροιστική έκθεση στις ουσίες με σχετικές πληροφορίες δοσοαπόκρισης.

 

Ενθαρρυντικά τα προκαταρκτικά ευρήματα

Στη μελέτη, η μεταβολή της αθροιστικής έκθεσης σε ουσίες εκτιμήθηκε ότι ήταν από 10 έως 25 φορές χαμηλότερη στη χρήση θερμαινόμενων προϊόντων καπνού έναντι του τσιγάρου. Μια τέτοια μεταβολή υποδεικνύει μια σημαντικά μικρότερη μείωση στο προσδόκιμο ζωής, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών δοσοαπόκρισης σε καπνιστές. Ωστόσο, αυτό είναι ένα προκαταρκτικό συμπέρασμα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί μόνο οκτώ καρκινογόνες ουσίες. Επιπλέον, ο αντίκτυπος στην υγεία που συνδέεται με τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού παραμένει δυσμενής συγκριτικά με την πλήρη αποχή (από τη χρήση καπνού).

 

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO

 

Το νέο τεύχος της LIFO δωρεάν στην πόρτα σας με ένα κλικ