Καινούριο έργο δημιούργησε ο WD με τίτλο «What if I fall but imagine, what if you fly?». Τέσσερις ελέφαντες με φτερά ετοιμάζονται να πετάξουν σε τοίχο της πρωτεύουσας. –Β.Μ