ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

 

Μερικές από τις πιο δυνατές υπογραφές των καλλιτεχνών της στριτ-αρτ σε μερικά από τα πιο δυνατά έργα που μπορείτε να δείτε.

 

Os Gemeos
Os Gemeos

 

Interesni Kazki
Interesni Kazki

 

Faile
Faile

 

Shepard Fairey
Shepard Fairey

 

Ever
Ever

 

Escif
Escif

 

Kenton Parker και  Roa
Kenton Parker και Roa

 

LUDO
LUDO

 

Anthony Lister
Anthony Lister

 

Kobra
Kobra

 

Smells, Cash4 και Spiro
Smells, Cash4 και Spiro

 

Don Rimx
Don Rimx

 

Agostino Iacurci
Agostino Iacurci

 

Barry McGee
Barry McGee

 

Jaz and Cern
Jaz and Cern

 

Pose and Revok
Pose and Revok

 

Rime, Dceve και Toper
Rime, Dceve και Toper

 

Pixel Pancho
Pixel Pancho

 

Deeker και David Pappaceno
Deeker και David Pappaceno

 

Reka
Reka

 

RRobots
RRobots

 

MOMO
MOMO

 

Skewville
Skewville

 

3ttman και  Elias
3ttman και Elias

 

Chris Stain και Billy Mode
Chris Stain και Billy Mode

 

Rubin
Rubin

 

Os Gemeos
Os Gemeos

 

JMR
JMR

 

Greg LaMarche
Greg LaMarche