Ο ΛΑΝΘΙΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΚΑΝΝΩΝ