Ο Ερνστ Τσίλλερ έφτασε στην Ελλάδα το 1861 για να επιβλέψει το εργοτάξιο της Ακαδημίας Αθηνών. Εζησε στην Αθήνα 62 χρόνια, έως τον θάνατό του, το 1923. Είναι παράδοξο και μυθιστορηματικό ότι αυτός ο αρχιτέκτονας, επιχειρηματίας και αρχαιολόγος, που σχεδίασε και έκτισε περί τα 500 κτήρια υψηλής κατασκευαστικής και αισθητικής αξίας, πέθανε σε Πτωχοκομείο. Μολονότι αμφισβητήθηκε από τους μοντερνιστές άφησε μεγάλη κληρονομιά, χτίζοντας ιδιωτικά και δημόσια κτήρια, ανάμεσα στα οποία θέατρα και εκκλησίες.