Ο βαθμός δυσκολίας ενός μαθηματικού προβλήματος προκάλεσε τις αποχωρήσεις και τα κλάματα των εξεταζόμενων μαθητών αλλά και τις έντονες διαμαρτυρίες γονέων και εκπαιδευτικών, στη Σκωτία. Οι διαμαρτυρίες έγιναν 11.800 υπογραφές που έφτασαν στο Scottish Qualifications Authority (SQA), την επιτροπή που καθορίζει το περιεχόμενο των εξετάσεων στη Σκωτία, η οποία τελικά αναγκάστηκε να αποδεχθεί το αίτημα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών μειώνοντας το ποσοστό των σωστών απαντήσεων που ήταν η βάση για να περάσει κάποιος τις εξετάσεις, από το 45% στο 34%.  

 

Το ζήτημα που τέθηκε προς επίλυση σε μαθητές 16-18 ετών έγινε γνωστό ως «ο κροκόδειλος και η ζέβρα».  Δινόταν το σκίτσο του ερπετού και του ζώου και το ζητούμενο ήταν πόσο χρόνο θα έκανε ο κροκόδειλος να φτάσει τη ζέβρα και να τη φάει, τόσο αν πήγαινε από το έδαφος, όσο και αν της ορμούσε από το νερό. Η εκφώνηση ζητούσε επίσης και το σημείο που ελαχιστοποιούσε την απόσταση.

 

Το πρόβλημα ήταν αυτό

 

 

 

Και αν δεν καταφέρατε να το λύσετε, η λύση στα Αγγλικά μέσω video που αναρτήθηκε στο YouTube