Έρευνα RSM: Ποιοι διοικούν τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες - Η εκπροσώπηση γυναικών

Έρευνα RSM: Ποιοι διοικούν τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες - Η εκπροσώπηση γυναικών Facebook Twitter
0

Η εικόνα που είναι παγιωμένη στις συνειδήσεις των περισσότερων για τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και τους κυρίους με τα σκουρόχρωμα κοστούμια που τα στελεχώνουν σταδιακά αλλάζει.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που διενήργησε για δεύτερη συνεχή χρονιά η RSM Ελλάδος, το 6ο μεγαλύτερο δίκτυο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη έκθεση, καταγράφεται, μεταξύ άλλων, βελτίωση στην παρουσία γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών αλλά και στις θέσεις ανώτατων στελεχών, καθώς και συμμετοχή νεότερων μελών και μελών που φέρνουν πολυμορφία σε επίπεδο τεχνικής κατάρτισης.

Στην έρευνα εξετάζεται η σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων πριν και μετά την εφαρμογή του Νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης που τέθηκε σε εφαρμογή στις 17 Ιουλίου 2021, αναλύονται τα δεδομένα και παρουσιάζονται οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο πλαίσιο υιοθέτησης του νόμου και των λοιπών κατευθυντήριων γραμμών, αναδεικνύοντας την ιδανική σύνθεση ενός διοικητικού συμβουλίου.

Μόλις 15 θέσεις προέδρου διοικητικού συμβουλίου και 9 θέσεις διευθύνοντος συμβούλου καλύπτονται από γυναίκες, κι αυτό σημαίνει ότι μόλις το 1% των εταιρειών διαθέτει γυναίκα πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε σχέση με το 9% που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης.

Σύνθεση και αριθμός μελών διοικητικών συμβουλίων
Από τη μελέτη καταδεικνύεται πως το σύνολο των μελών διαμορφώνεται πλέον σε 1.224 θέσεις έναντι 1.198. Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα παρατηρείται μια αύξηση 26 θέσεων συνολικά. Ο αριθμός των εκτελεστικών μελών είναι 404, των μη εκτελεστικών 351 και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 469, που αντιστοιχούν στο 33,0%, 28,7% και 38,3% αντίστοιχα. Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, παρατηρείται αύξηση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών έναντι των μη εκτελεστικών και κυρίως των εκτελεστικών.

718
To νέο τεύχος της LiFO δωρεάν στην πόρτα σας με ένα κλικ.

Εκπροσώπηση ανά φύλο
Τα διοικητικά συμβούλια εκπροσωπούνται πλέον από 926 άνδρες και 298 γυναίκες, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,7% και 24,3% στο σύνολο των μελών, δηλαδή ή αναλογία γυναικών - ανδρών διαμορφώνεται στο 1:3. Το ποσοστό αυτό συνιστά σημαντική βελτίωση στην εκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών. Μελετώντας τα νέα μέλη που προστέθηκαν στα διοικητικά συμβούλια κατά την εξεταζόμενη περίοδο, παρατηρήθηκε ότι από τα 284, τα 118 (41,5%) είναι γυναίκες και τα 166 (58,5%) άνδρες. Υπάρχει μια ανανέωση της σύνθεσής τους κατά 23% περίπου.

Γυναίκες σε ανώτατες θέσεις
Θέσεις ανώτατων μελών (προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου ή συνδυασμού αυτών) καλύπτονται από 59 γυναίκες, ενώ 366 θέσεις καλύπτονται από άνδρες, δηλαδή η αναλογία είναι 1 προς 6. Αν και παρατηρείται βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, σύμφωνα με την οποία μόλις 47 θέσεις καλύπτονταν από γυναίκες (18% εκπροσώπησης έναντι 12%), υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα αυτό. Επίσης, μόλις 15 θέσεις προέδρου διοικητικού συμβουλίου και 9 θέσεις διευθύνοντος συμβούλου καλύπτονται από γυναίκες, κι αυτό σημαίνει ότι μόλις το 1% των εταιρειών διαθέτει γυναίκα πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε σχέση με το 9% που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης.

Εθνικότητα και ηλικία μελών
Η έρευνα κατέδειξε πως το 8,5% των διοικητικών συμβουλίων δεν είναι ελληνικής εθνικότητας. Ως προς την ηλικία των μελών διοικητικών συμβουλίων διαπιστώθηκε πως: το 7% έχει ηλικία μικρότερη των 40 ετών και το 28% μικρότερη των 50 ετών, γεγονός που αποτελεί βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, κατά την οποία μόλις το 21% των μελών ήταν ηλικίας κάτω των 50. Επίσης, το 33% των μελών έχει ηλικία μεταξύ 51 και 60 ετών, το 26% μεταξύ 61 και 70 ετών και το 14% είναι άνω των 70 ετών.

Στο σύνολο των μελών ηλικίας μικρότερης των 40 ετών, το 57% αφορά άνδρες και το 43% γυναίκες, ενώ στην ηλικιακή κλίμακα 41 έως 50 οι άνδρες αποτελούν το 68% και οι γυναίκες το 32%.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.

To νέο τεύχος της LiFO δωρεάν στην πόρτα σας με ένα κλικ.

Ελλάδα
0

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ