Αυτοκίνητα με τιμή εκκίνησης κάτω από 100 ευρώ θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στη δημοπρασία που θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ) στην αποθήκη της Μαγουλέζας.

 

Ειδικότερα την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου και ώρα 09:00 π.μ, θα διενεργηθεί, στις εγκαταστάσεις Δ.Δ.Δ.Υ. στα Άνω Λιόσια, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για να εκποιηθούν Επιβατικά Αυτ/τα «προς κυκλοφορία», με τιμή εκκίνησης την αναγραφόμενη στη διακήρυξη.

 

Η επίσκεψη στην  Αποθήκη  Μαγουλέζας επιτρέπεται  από 30/11/ 2021  έως και 02/12/2021  από ώρα  8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.


Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τα οχήματα και τις τιμές εκκίνησης

 

Αυτοκίνητα από 300 ευρώ και supercars από 5.000 ευρώ!

 

Αυτοκίνητα από 300 ευρώ και supercars από 5.000 ευρώ!

 

Αυτοκίνητα από 300 ευρώ και supercars από 5.000 ευρώ!

 

Αυτοκίνητα από 300 ευρώ και supercars από 5.000 ευρώ!

 

Αυτοκίνητα από 300 ευρώ και supercars από 5.000 ευρώ!

 

Αυτοκίνητα από 300 ευρώ και supercars από 5.000 ευρώ!

 

Αυτοκίνητα από 300 ευρώ και supercars από 5.000 ευρώ!

 

Αυτοκίνητα από 300 ευρώ και supercars από 5.000 ευρώ!

 

Αυτοκίνητα από 300 ευρώ και supercars από 5.000 ευρώ!

 

Αυτοκίνητα από 300 ευρώ και supercars από 5.000 ευρώ!

 

Αυτοκίνητα από 300 ευρώ και supercars από 5.000 ευρώ!

 

Αυτοκίνητα από 300 ευρώ και supercars από 5.000 ευρώ!