Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο η μείωση ενοικίου κατά 40%, για τους πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού.

 

Συγκεκριμένα, με νομοθετική πρωτοβουλία, επεκτείνεται και για τον Σεπτέμβριο η μείωση ενοικίου κατά 40%, που αφορά επαγγελματικές μισθώσεις, αλλά και μισθώσεις κύριας κατοικίας σε πληττόμενες επιχειρήσεις, των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας. Επίσης, το μέτρο ισχύει για ενοίκια εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεις ναυτικών σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας.

 

Η απόφαση αυτή ελήφθη για να υποστηριχτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ανήκουν συγκεκριμένα στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και της εστίασης και εξακολουθούν να πλήττονται σημαντικά από την πανδημία, επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών.

 

Προαιρετική μείωση και ελαφρύνσεις

 

Παράλληλα, το ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε ότι διαμορφώνεται πλαίσιο προαιρετικής μείωσης ενοικίου κατά 30%, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο, για συγκεκριμένους κλάδους που δεν έχουν ενταχθεί στην υποχρεωτική μείωση, με προϋπόθεση τη συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή.

 

Αυτό αφορά επαγγελματικές μισθώσεις, μισθώσεις κύριας κατοικίας εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, μισθώσεις εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεις ναυτικών σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας.

 

Το καθεστώς της προαιρετικής μείωσης ισχύει για συγκεκριμένους κλάδους που πλήττονται -όπως θα καθοριστούν άμεσα με σχετική υπουργική απόφαση- και δεν έχουν ενταχθεί στο υποχρεωτικό καθεστώς μείωσης ενοικίου.

 

Το πλαίσιο προαιρετικής μείωσης περιλαμβάνει κίνητρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Συγκεκριμένα, το ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε ότι προωθείται διάταξη με φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης των ιδιοκτητών, ενώ προβλέπεται και η εμπρόθεσμη καταβολή του μειωμένου μισθώματος.

 

Συγκεκριμένα, το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μισθώματος δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, ούτε σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

 

Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών της έκπτωσης, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.07.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.