Με το tweet αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης απλά επισημαίνει αυτό που ξεκάθαρα δείχνει η έκθεση βιωσιμότητας του ΔΝΤ που είδε πριν από δύο μέρες το φως της δημοσιότητας. Η αναθεωρημένη μελέτη του ΔΝΤ αναφέρει πως ο λογαριασμός του πακέτου διάσωσης αυξήθηκε κατά 25 δισ. ευρώ απλά και μόνο επειδή την Κυριακή 28 Ιουνίου, μια εβδομάδα πριν το δημοψήφισμα, ανακοινώθηκε η τραπεζική αργία. 

 

 

Το ΔΝΤ εκτιμά πως οι επόμενες δύο εβδομάδες κόστισαν στον ελληνικό λαό μια δραματικά μεγάλη αύξηση στο ποσό που προέβλεπε η DSA του Ταμείου πριν την περίοδο αυτή. Στην έκθεση σημειώνεται πως αυτό αιτιολογείται "σε μεγάλο βαθμό λόγω της εκτιμώμενης ανάγκης για μεγαλύτερο ''μαξιλάρι'' για τον τραπεζικό τομέα, στα 25 δισ. ευρώ."

 

Τι αναφέρει αναλυτικά το ΔΝΤ για τα 25 δις επιβάρυνση μέσα σε δύο εβδομάδες:

 

«Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας είναι εξαιρετικά μη βιώσιμο. Αυτό οφείλεται στη χαλάρωση των εφαρμοζόμενων πολιτικών τον τελευταίο χρόνο, με την πρόσφατη επιδείνωση του εσωτερικού μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος, εξαιτίας του κλεισίματος του τραπεζικού συστήματος, να επιβαρύνει σημαντικά την αρνητική δυναμική. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες έως το τέλος του 2018 εκτιμώνται πλέον σε 85 δισ. ευρώ, και το χρέος αναμένεται να φθάσει στο υψηλότερο σημείο του κοντά στο 200% του ΑΕΠ στα επόμενα δύο χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει γρήγορη συμφωνία για το νέο πρόγραμμα. Το ελληνικό χρέος μπορεί να γίνει πλέον βιώσιμο μέσω μέτρων ελάφρυνσης που ξεπερνούν κατά πολύ το τι ήταν έως τώρα πρόθυμη να σκεφτεί η Ευρώπη.

 

Τα γεγονότα των τελευταίων δύο εβδομάδων –το κλείσιμο των τραπεζών και η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων– επιφέρουν μεγάλο βάρος στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία, οδηγώντας σε περαιτέρω σημαντική επιδείνωση της βιωσιμότητας του χρέους σε σχέση με αυτό που προβλεπόταν στην πρόσφατα δημοσιοποιηθείσα DSA μας. Πλήρης και ολοκληρωμένη αναθεώρηση αυτής της ανάλυσης βιωσιμότητας χρέους μπορεί να γίνει μόνο σε μετέπειτα στάδιο, λαμβάνοντας υπ' όψιν την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης ως αποτέλεσμα του κλεισίματος του τραπεζικού συστήματος και των λεπτομερειών των πολιτικών που ακόμα δεν έχουν συμφωνηθεί. Ωστόσο είναι ξεκάθαρο σ' αυτό το στάδιο ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση της χρηματοδοτικής ανάγκης.

 

Η προκαταρκτική (αμοιβαία συμφωνημένη) εκτίμηση των τριών θεσμών είναι ότι οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες έως το τέλος του 2018 θα αυξηθούν στα 85 δισ. ευρώ, ή περίπου 25 δισ. ευρώ υψηλότερα αυτού που προέβλεπε η DSA του ΔΝΤ, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από δύο εβδομάδες, σε μεγάλο βαθμό λόγω της εκτιμώμενης ανάγκης για μεγαλύτερο ''μαξιλάρι'' για τον τραπεζικό τομέα, στα 25 δισ. ευρώ.