Τεχνικό πρόβλημα στο Taxisnet οδηγούσε σε λάθος υπολογισμό του φόρου σε ελεύθερους επαγγελματίες με παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

 

Το εν λόγω τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 

 

Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες, που υπέβαλαν δηλώσεις, θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση- χωρίς επιβαρύνσεις- μέσα στην κανονική προθεσμία, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ. 

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ