Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τους κληρονόμους που δικαιούνται αναδρομικά συντάξεων.

 

Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων που απεβίωσαν και είχαν μειώσεις στην κύρια σύνταξή τους την περίοδο Ιούνιος 2015-Μάιος 2016, υποβάλλουν μέσω της πλατφόρμας τα στοιχεία και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την επιστροφή των μειώσεων.

 

Κάθε ενήλικος κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλει μία αίτηση, ενώ στην περίπτωση ανήλικων κληρονόμων την αίτηση θα υποβάλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.

 

Η διαδικασία

 

Η διαδικασία της υποβολής της αίτησης γίνεται σε δύο στάδια. Πιο αναλυτικά:

  • Στο πρώτο στάδιο, οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία, μέχρι τις 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά, τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.
  • Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά, θα πρέπει, μέχρι τις 28/2/2021, να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

 

Οι κληρονόμοι πρέπει να επισυνάψουν τρία πιστοποιητικά:

  • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.
  • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη.
  • Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών.

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ