Μιαν άλλη ανάγνωση του ρομαντικού δράματος του Ουγκό, χωρίς την επιφανειακή ανανέωση των στοιχείων που συνθέτουν την παράσταση, αλλά μια νεωτερική ερμηνεία του κλασικού.