Τα μεγάλα έργα του Ρομαντισμού έχουν έναν τρόπο να παραμένουν πάντα επίκαιρα, ως πηγαίες, ειλικρινείς εκφράσεις των βαθύτερων συναισθημάτων και οραματισμών του ανθρώπου. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ερμηνεύει δύο μεγαλειώδεις συμφωνικές καταθέσεις του ύστερου γερμανικού Ρομαντισμού: Johannes Brahms: Διπλό κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα σε λα ελάσσονα, έργο 102 & Antonín Dvořák: Συμφωνία αρ. 5 σε φα μείζονα, έργο 76.