Το 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019 με την παρακάτω θεματική: «Στοχασμοί σχετικά με τη θέση της γαλλικής γλώσσας στις μεταβαλλόμενες κοινωνίες».

 

Το TV5MONDE ως διεθνές πολιτιστικό γαλλόφωνο κανάλι, είναι χορηγός του Συνεδρίου στο οποίο θα παρουσιάσει τους παιδαγωγικούς πόρους και τις υπηρεσίες που έχει αναπτύξει τα τελευταία 20 χρόνια και απευθύνονται σε διδάσκοντες της γαλλικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα.

 

Δίνεται επίσης μια σπουδαία ευκαιρία παρουσίασης σε πιστοποιημένες εκπαιδεύτριες του TV5MONDE που έρχονται από τις 4 γωνιές της Ευρώπης. Πρόκειται για χρήστες του εκπαιδευτικού εργαλείου «Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE», οι οποίες έχουν αναγνωρίσει το ενδιαφέρον και τη χρησιμότητά του.


Οι εκπαιδεύτριες θα μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία τους μέσα από 7 εργαστήρια και παρουσιάσεις. Τα θέματα που έχουν επιλέξει αντικατοπτρίζουν την ποικιλία της εκπαιδευτικής προσφοράς: διδασκαλία της λογοτεχνίας, της αφρικανικής γαλλοφωνίας, ανακάλυψη τεχνικών εμψύχωσης τάξεων για κινητοποίηση εφήβων, καθώς και προώθηση πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, ή και επαγγελματικής ανάπτυξης χάρη σε εκπαιδευτικά σεμινάρια με πιστοποίηση.

 

Μέσα από αυτό το Συνέδριο, το TV5MONDE, ως μεταλαμπαδευτής της γαλλικής γλώσσας και των γαλλόφωνων πολιτισμών διεθνώς, θυμίζει την έμπρακτη δέσμευση και στήριξή του προς την κοινότητα των καθηγητών της γαλλικής γλώσσας.

 

Το 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας έρχεται στην Αθήνα