Στην πιστοποίηση καταβολής ποσού 171,60 ευρώ, το οποίο κατεβλήθη, έναντι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίστηκε από την τακτική γενική συνέλευση της 26.5.2015, προέβη το διοικητικό συμβούλιο της Τηλέτυπος ΤΗΛΕΤ ΑΕ.

 

Συνεπώς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε με μερική κάλυψη της αυξήσεως και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των 171,60 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 572 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξία 0,30 ευρώ εκάστης.

 

Κατόπιν τούτου, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 30.238.071,60 ευρώ και κατανέμεται σε 100.793.572 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

 

Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την Πέμπτη 7.4.2016 με θέματα ημερησίας διατάξεως, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.
την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

 

Την ίδια ώρα, η «Τηλέτυπος ΑΕ γνωστοποίησε την παραίτησή του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας Νικόλαου Πεφάνη.