Αρχισε σήμερα στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας η εκδίκαση της προσφυγής που κατέθεσε ομάδα οικονομολόγων και επιχειρηματιών κατά του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την ευρωζώνη.

Αν δεν απορριφθεί η αίτηση περί αντισυνταγματικότητας της απόφασης συμμετοχής των Γερμανών στον μηχανισμό στήριξης, αναμένεται να μικρύνουν τα όρια για ελιγμούς στην πολιτική στήριξης της Ελλάδας και συγκεκριμένα στο δεύτερο πρόγραμμα στήριξης που θα...
εκπονηθεί ως το φθινόπωρο.

Μία ημέρα πριν από την έναρξη της ακρόασης, ο Γιόαχιμι Σταρμπάτι, επικεφαλής της πρωτοβουλίας που θέλει αντισυνταγματική και αντίθετη προς τις ευρωπαϊκές συνθήκες την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα, υποστήριξε πως η χώρα είναι ήδη χρεοκοπημένη και ότι τα ευρωπαϊκά δάνεια δεν συνιστούν στην πραγματικότητα βοήθεια προς την Ελλάδα, αλλά προς τις τράπεζες.

Με τα δάνεια αυτά η Ελλάδα θα βαθύνει η ελληνική κρίση, υποστήριξε ο γερμανός οικονομολόγος, ο οποίος τάσσεται υπέρ της αποπομπής της Ελλάδας από την ευρωζώνη και της επιστροφής της στη δραχμή. Με τον τρόπο αυτό και με την ευρωπαϊκή βοήθεια στο πεδίο της αναδιάρθρωσης του χρέους η Ελλάδα θα μπορέσει να κάνει μια νέα αρχή, εκτίμησε ο κ. Σταρμπάτι.

Ο επικεφαλής της ομάδας των επικριτών του ευρώ χαρακτηρίζει εξάλλου επικίνδυνη την πολιτική που ακολουθεί η ΕΚΤ για τη διάσωση των υπερχρεωμένων κρατών και η οποία αποσαφηνίζεται στην αγορά κρατικών ομολόγων από τις εν λόγω χώρες. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο, η ΕΚΤ χρηματοδοτεί τα χρέη των προβληματικών χωρών τυπώνοντας χρήμα και αυτό οδηγεί μακροπρόθεσμα στην εκτίναξη του πληθωρισμού.

Η «ομάδα Σταρμπάτι» υποστηρίζει επίσης ότι παραβιάζεται το δικαίωμα του κοινοβουλίου στην έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την προσφυγή, για κάθε ποσό που θα διατίθεται στις υπερχρεωμένες χώρες μέσω του μηχανισμού στήριξης θα πρέπει να αποφασίζει το κοινοβούλιο, κάτι το οποίο δεν διασφαλίζεται.
Ο γερμανός οικονομολόγος και η ομάδα του διαπιστώνουν επίσης ότι τα πακέτα βοήθειας συνιστούν παραβίαση της ρήτρας της «μη διάσωσης» (no bailout).

 

 

Από το Press.gr (Πηγή: Deutsche Well)