Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Αναστασία Παπαδάκη

 

Τα καλύτερα πάρτι γίνονται έξω στο δρόμο ή καλύτερα στον πεζόδρομο. Όλοι είναι άνετοι και χαλαροί να πηγαινοέρχονται και η φάση είναι περίπου χύμα. Το πάρτι του Γκρέκαπου έγινε στον πεζόδρομο του Komma δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται μόλις άρχισε να νυχτώνει. Όλα τα live πήγαν μια ώρα πίσω αλλά η διάθεση παρέμεινε ανεβασμένη μέχρι το τέλος. Και τα χαμόγελα επίσης!

 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Αναστασία Παπαδάκη

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Αναστασία Παπαδάκη

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Αναστασία Παπαδάκη

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Αναστασία Παπαδάκη

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Αναστασία Παπαδάκη

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Αναστασία Παπαδάκη

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Αναστασία Παπαδάκη
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Αναστασία Παπαδάκη
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Αναστασία Παπαδάκη
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου
 

Πήγαμε στο πάρτι του Γκρέκα
Φωτο: Όλγα Σαλιαμπούκου