Οι μετακινήσεις σας ενδεχομένως να σας ταλαιπωρήσουν, αλλά θα είναι μια καλή μέρα για να κυνηγήσετε τους στόχους σας ανεξαρτήτως προκλήσεων. Μην επηρεάζεστε από το γενικότερο κλίμα που επικρατεί γύρω σας.

 

Έχετε έντονες τάσεις απομόνωσης, οι οποίες όμως μπορεί να βγουν πολύ δημιουργικά και τελικά να ωφεληθείτε. Ιδανική στιγμή για καλλιτεχνική έκφραση.