Εκεί που πάτε να νιώσετε σίγουροι σχετικά με τις αποφάσεις σας, πετάγεται κάποιος στο άσχετο και κάνει κουβέντα για κάτι παρεμφερές, με αποτέλεσμα να σας προκαλεί σύγχυση και προβληματισμό. Μην αφήνετε να σας επηρεάζει ο καθένας με τις απόψεις του

 

Η προσωπική σας ζωή χρήζει περισσότερης προσοχής, εκτός κι αν το έχετε πάρει απόφαση πως δεν πολυκαίγεστε για τη σχέση σας.