Ο σκηνοθέτης Ανέστης Αζάς είναι ο Αθηναίος αυτής της εβδομάδας

- Πολλά πράγματα είναι θέμα συγκυριών. Παίζει ρόλο και η τύχη και η ατυχία.

LIFOTEAM,