Η χρήση των χρωμάτων στις ταινίες του Ακίρα Κουροσάβα

Πίσω από τη χρήση τους κρύβεται πάντα κάποιου είδους συμβολισμός για τον μεγάλο σκηνοθέτη

LIFOTEAM,

Το χρώμα τείνει να είναι ένα υποσυνείδητο στοιχείο στην ταινία. Είναι δυνατά συναισθηματικό στην επίκληση του, εκφραστικό και ατμοσφαιρικό περισσότερο, παρά προκλητικό ή διανοητικό.

Lifo Picks