Δικαιοσύνη εναντίον εξουσίας - Ο Νόαμ Τσόμσκι και ο Μισέλ Φουκώ συζητούν σε μια σπάνια συνάντηση (1971)

Αποσπάσματα από την κλασσική συζήτηση του 1971

LIFOTEAM,

Παρακολουθήστε μερικά αποσπάσματα από την κλασική συζήτηση του 1971 μεταξύ του Νόαμ Τσόμσκι και του Μισέλ Φουκώ σχετικά με τη δικαιοσύνη και την εξουσία.


Η συζήτηση με τίτλο Human Nature: justice versus power είναι μια από τις τέσσερις φιλοσοφικές συζητήσεις που έγιναν το 1971 για λογαριασμό της ολλανδικής ραδιοφωνίας-τηλεόρασης με συντονιστή τον Fons Elders.


Μεταξύ άλλων, ο Φουκώ προτείνει ότι δεν υπάρχει μια σταθερή, ιστορική αντίληψη για την ανθρώπινη φύση όπως υποστηρίζει ο Τσόμσκι μέσα από την έννοια των έμφυτων ανθρώπινων ικανοτήτων. Ο Τσόμσκι υποστηρίζει ότι η έννοια της δικαιοσύνης έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη φύση και το λόγο, ενώ ο Φουκώ απορρίπτει οποιαδήποτε τέτοια καθολική βάση για την έννοια της δικαιοσύνης.

 

Πηγή: Philosophy Overdose

 

Lifo Picks