Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο

 

Οι παλιές μας γνώριμες  Ív&Candie (Éva Szombat και η Andrea Gáldi Vinkó) μας έστειλαν 17 special φωτογραφίες για το ερωτικό αφιέρωμα.

 

Δεν είμαστε σίγουροι πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν κάρτες για τον Άγιο Βαλεντίνο, αλλά πάντα υπάρχουν οι ειδικές συνθήκες και το περί ορέξεως...

 

Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο

 

Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο

 


 

Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο

 


 

Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο

 

Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο

 

Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο

 

Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο

 

Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο

 

Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο

 

Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο

 

Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο

 

Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο

 

Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο

 

Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο

 

Όχι για τον Άγιο Βαλεντίνο
'