The MindMap School: Αγγλικά και Δυσλεξία

The MindMap School: Μπορεί ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες να μάθει Αγγλικά;

Στόχος στο MindMap School είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν τον δικό τους, μοναδικό τρόπο μάθησης, να νιώσουν αυτοπεποίθηση και, κατά συνέπεια, να  ενδυναμωθούν, τόσο ακαδημαϊκά, όσο και συναισθηματικά.

 

Μόλις πήρε την διάγνωση του παιδιού της στα χέρια της:  Έχει «δυσλεξία». Στο μυαλό της στριφογυρίζουν ανάμικτες σκέψεις και συναισθήματα. «Πως θα ακουστεί στα αυτιά της μικρής Δωροθέας;».  «Θα νιώσει διαφορετική από τα άλλα παιδιά;». Δεν είναι λίγες, εξάλλου, οι φορές που έχει νιώσει ματαίωση, ακούγοντας ότι «προσπαθεί αλλά δεν μπορεί να τα καταφέρει» ή «είναι πολύ γλυκό παιδί αλλά...». 

 

The MindMap School: Αγγλικά και Δυσλεξία

 

Πολλές φορές γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με τον εξής προβληματισμό: «Μπορεί ένα παιδί με δυσλεξία ή μαθησιακές δυσκολίες να μάθει Αγγλικά, όταν ήδη συναντά δυσκολίες στη μητρική του γλώσσα;».

 

Τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα θέτουν αρκετές προκλήσεις σε έναν μαθητή με δυσλεξία ή μαθησιακές δυσκολίες. Συχνά αποτελούν έναν άλυτο γρίφο, καθώς είναι πολλές οι λέξεις που διαβάζονται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι γράφονται. Αυτό συμβαίνει, καθώς σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα Αγγλικά θεωρούνται «αδιαφανής γλώσσα», κάθε γράφημα, δηλαδή, αναπαριστά παραπάνω από ένα φώνημα/ήχο. Ενώ στην Ελληνική Γλώσσα το κάθε γράμμα αναπαριστά μόνο έναν ήχο (π.χ. το γράμμα άλφα διαβάζεται πάντα /α/), η Αγγλική αλφάβητος διαθέτει 26 γράμματα που παράγουν 44 διαφορετικούς ήχους. Παράλληλα, στα Αγγλικά ο ίδιος ήχος, π.χ. ο ήχος /άη/, μπορεί να αναπαρασταθεί με διαφορετικά γράμματα ή συνδυασμούς γραμμάτων σε διαφορετικές λέξεις, όπως στις λέξεις flight, cry, life.

 

The MindMap School: Αγγλικά και Δυσλεξία

 

Δυστυχώς, ενώ η Αγγλική γλώσσα αποτελεί ένα τελείως διαφορετικό γλωσσικό σύστημα από τα Ελληνικά, η συνήθης πρακτική είναι να διδάσκεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ενώ, δηλαδή, για την εκμάθηση των Αγγλικών απαιτείται αναλυτική διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης της γλώσσας,  οι μαθητές καλούνται να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν αυτόματα, έχοντας απλά μάθει το τραγούδι της Αγγλικής Αλφαβήτου και αποστηθίζοντας «παπαγαλία» μία σειρά λέξεων.

 

Για να πετύχει, λοιπόν, ένας μαθητής με δυσλεξία να μάθει Αγγλικά, αυτό που χρειάζεται, αρχικά,  είναι η εις βάθος επεξηγηματική διδασκαλία της αποκωδικοποίησης των λέξεων μέσα από σαφείς κανόνες. Το παιδί, για παράδειγμα, πρέπει να μάθει γιατί η λέξη bite διαβάζεται «μπάιτ» και όχι «μπίτε». Όμως, το ερώτημα που τίθεται είναι πώς ο μαθητής θα αποθηκεύσει αυτούς τους κανόνες στη μακροπρόθεσμη μνήμη του. Για ακόμη μία φορά, ο συμβατικός τρόπος διδασκαλίας,  όπου κυριαρχεί μόνο η λεκτική πληροφορία και ο μαθητής οφείλει να κατανοήσει μία λίστα κανόνων, απλά «ακούγοντάς» τους, δεν είναι και ο καλύτερος σύμμαχος.

 

The MindMap School: Αγγλικά και Δυσλεξία

 

Αντίθετα, όπως και στη διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού, είναι πολύ σημαντική η οπτικοποίηση των κανόνων μέσα από μνημοτεχνικές, αστείες ιστορίες, ακρώνυμα και γνωστικούς χάρτες. Επίσης, είναι σημαντική η εφαρμογή των κανόνων αυτών μέσα από διαφορετικά μέσα, όπως πολυαισθητηριακά υλικά, κιναισθητικές δραστηριότητες, κατασκευές, χρώμα και εικόνα. Όπως έχουν δείξει έρευνες, η δυσλεξία είναι, απλά, ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης. Μπορεί ένας μαθητής με δυσλεξία να δυσκολεύεται να μάθει Αγγλικά με τον παραδοσιακό τρόπο και την  αποστήθιση, αλλά έχει πολύ δυνατά σημεία, τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Ένα παιδί με δυσλεξία σκέφτεται και μαθαίνει διαφορετικά, μέσα από εικόνα, χρώμα και κίνηση.

 

 

Η απάντηση, λοιπόν, στο ερώτημα, εάν μπορεί ένας μαθητής με δυσλεξία ή μαθησιακές δυσκολίες να μάθει Αγγλικά, είναι σαφέστατα θετική. Στο MindMap School δημιουργούνται οι συνθήκες και το εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου ο διαφορετικά δομημένος εγκέφαλος της δυσλεξίας μπορεί να «ανθίσει». Τα συμβατικά βιβλία και οι λίστες κανόνων δίνουν τη θέση τους σε κιναισθητικές ασκήσεις, διαδραστικά τετράδια,  pop-up βιβλία και εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας, ώστε οι μαθητές να βιώσουν ενεργά τη μάθηση. Ο συμβατικός δασκαλοκεντρικός τρόπος διδασκαλίας αντικαθίσταται από τον μαθητοκεντρικό, ώστε ο ίδιος ο μαθητής να εξερευνήσει τα δυνατά του σημεία και ταλέντα. Στόχος στο MindMap School είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν τον δικό τους, μοναδικό, τρόπο μάθησης, να νιώσουν αυτοπεποίθηση και, κατά συνέπεια, να  ενδυναμωθούν, τόσο ακαδημαϊκά, όσο και συναισθηματικά.

 

The Mindmap School

Πολυχώρος Εκπαίδευσης για μαθητές με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

Διδασκαλία Αγγλικών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Δεξιότητες Μελέτης στα μαθήματα του σχολείου

Λ.Μεσογείων 354, Αγία Παρασκευή

Facebook: @themindmapschoo

Instagram: @the_mindmap_school

https://themindmapschool.gr/

 

Διαφημιστική Παρουσίαση

 

Εκπαίδευση
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ