Γιατί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι η ιδανική επιλογή για σπουδές εκτός Ελλάδος

Γιατί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι η ιδανική επιλογή για σπουδές εκτός Ελλάδος

Το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών πανεπιστήμιο της Κύπρου, το οποίο κατατάσσεται στα 1000 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στην οικονομική πτυχή.

ADVERTORIAL

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το πλέον διεθνοποιημένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο με περισσότερους από 12,500 φοιτητές (εξ αποστάσεως και δια ζώσης), από 120 χώρες, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι επίσης το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη νότια Ευρώπη με κύρια γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, καθώς και το μεγαλύτερο εκτός Ελλάδος με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

 

Αποτελεί δε την πρώτη επιλογή των εξ Ελλάδος φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό, εφόσον είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές Πανεπιστήμιο ως προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. και οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων του τυγχάνουν πλήρης αξιολόγησης/αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

Διαθέτει μια σειρά από πλεονεκτήματα τα οποία το καθιστούν μια μοναδική επιλογή. Υπάρχουν δεκάδες λόγοι για να το επιλέξετε, λόγοι για τους οποίους οι σπουδές στην Κύπρο είναι πλέον ταυτόσημες με τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς αναγνωρισμένης αριστείας του, με το Πανεπιστήμιο να συγκαταλέγεται στα 801-1000 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως από το Times Higher Education (THE) World University Rankings 2021, μαζί με μόλις 8 άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας, προσφέροντας παράλληλα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στην οικονομική πτυχή.

 

Διεθνώς Αναγνωρισμένη Ακαδημαϊκή Αριστεία: Ψηλά στις κορυφαίες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων

 

Στα 801-1000 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, μαζί με μόλις 8 άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας, κατετάγη το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από το Times Higher Education (THE) World University Rankings 2021. Σημειώνεται ότι η εν λόγω κατάταξη αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη και πιο πολυεπίπεδη κατάταξη πανεπιστημίων στον κόσμο. Η κατάταξη αυτή ουσιαστικά τοποθετεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανάμεσα στα καλύτερα 4% παγκοσμίως και αποτελεί επικύρωση της υψηλής ποιότητάς του και της εκπαίδευσης που προσφέρει. Ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους το Πανεπιστήμιο διακρίθηκε είναι ο τομέας της Διεθνοποίησης, όπου κατέλαβε την 76η θέση παγκοσμίως.

 

Γιατί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι η ιδανική επιλογή για σπουδές εκτός Ελλάδος

 

 Επίσης, τα τελευταία αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2021, κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μεταξύ των 301-400 καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, στον τομέα των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών. Αυτή η κατάταξη το τοποθετεί ως το #1 πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα και ανάμεσα στα κορυφαία 100 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον εν λόγω τομέα.

 

Γιατί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι η ιδανική επιλογή για σπουδές εκτός Ελλάδος

 

Συγχρόνως, το QS World University Rankings, κατέταξε το Πανεπιστήμιο τα τελευταία δύο χρόνια στις θέσεις 106 και 91, στην Περιοχή Αναδυόμενης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (EECA Region). Τα αποτελέσματα αυτά τοποθετούν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανάμεσα στα κορυφαία της περιοχής, η οποία αποτελείται από 24 χώρες (μεταξύ τους η Ρωσία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Κροατία, η Ρουμανία, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Τουρκία, η Ουκρανία) και στην οποία λειτουργούν περίπου 1,800 πανεπιστήμια.


Το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται επίσης από το Times Higher Education (THE) University Impact Rankings 2020 στη θέση 42 παγκοσμίως στην κατηγορία της Ποιοτικής Εκπαίδευσης και ανάμεσα στα 301-400 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως με σημαντική κοινωνική και οικονομική συνεισφορά. Η κατάταξη αυτή αποτιμά την επιτυχία των πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ως προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικοί δεδομένης της πολύτιμης δράσης που προωθούν, σε σχέση με ουσιαστικούς τομείς για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη.


Επιπρόσθετα, το QS Intelligence Unit βαθμολογεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με 5 QS Stars για Ιδρυματική Αριστεία, αναγνωρίζοντας την υποδειγματική απόδοση του Πανεπιστημίου και καθιστώντας το έτσι ως το πρώτο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που επιτυγχάνει την εξαίρετη αυτή βαθμολογία, μαζί με μόνο άλλα 50 πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Πέρα από την υποδειγματική συνολική απόδοσή του το Πανεπιστήμιο έλαβε την ύψιστη βαθμολογία (5 Αστέρων) στους σημαντικότατους τομείς της διδασκαλίας, της εργοδότησης των αποφοίτων, της διεθνοποίησης, της διαδικτυακής μάθησης/εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της συμπερίληψης και της υλικοτεχνικής υποδομής.

 

Γιατί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι η ιδανική επιλογή για σπουδές εκτός Ελλάδος

 

Σπούδασε την πρώτη σου επιλογή: Δυνατότητα έναρξης, συνέχισης σπουδών ή μετεγγραφής, με επιλογή στη γλώσσα διδασκαλίας

 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει περισσότερα από 100 συμβατικά (δια ζώσης) και εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. Διευρύνει συνεχώς τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, επενδύοντας στην ανάπτυξη προγραμμάτων που εστιάζουν στην επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητριών/φοιτητών του σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα προγράμματα αυτά είναι άρτια σχεδιασμένα σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους εταίρους και αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς, διασφαλίζοντας την εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, ενώ πολλά από αυτά υπήρξαν τα πρώτα στο είδος τους στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ενδεικτικό γεγονός της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας αποτελεί το υψηλό ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

 

Επίσης, στο πλαίσιο της πολιτικής του για διεθνοποίηση, προσφέρει μια σειρά καινοτόμων διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με κορυφαία ελληνικά πανεπιστήμια, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.


Σημειώνεται ότι στα περισσότερα προγράμματα σπουδών, υπάρχει η επιλογή της γλώσσας διδασκαλίας (ελληνική ή αγγλική), μεγάλο πλεονέκτημα για φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετεγγραφούν είτε από την Ελλάδα ή το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη γλώσσα διδασκαλίας που μέχρι τώρα διδάσκονταν ή να έχουν υποστήριξη κατά την περίοδο προσαρμογής.

 

Γιατί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι η ιδανική επιλογή για σπουδές εκτός Ελλάδος

 

Ορισμένα αξιοσημείωτα προγράμματα σπουδών

 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, με περισσότερα από 100 συμβατικά (δια ζώσης) και εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών. Ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι οι κλάδοι της Ιατρικής, της Νομικής, της Φαρμακευτικής, των Επιστημών Υγείας, του Blockchain, της Λογιστικής, της Αρχιτεκτονικής, των Διεθνών Σχέσεων, της Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής και της Μηχανικής.

 

  • 1η και μεγαλύτερη Ιατρική Σχολή

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπόρησε στην παροχή ιατρικής εκπαίδευσης στην Κύπρο, ιδρύοντας την πρώτη και μεγαλύτερη Ιατρική Σχολή. Σήμερα διαθέτει τη μεγαλύτερη ακαδημαϊκή ιατρική κοινότητα, με 900 φοιτητές από 58 χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, του ΗΒ, του Καναδά και της Αυστραλίας, καθώς και διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. Η Σχολή προσφέρει συνολικά έξι προγράμματα σπουδών, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προηγμένης τεχνολογίας και έχει καθιερωθεί στην Κύπρο και στο εξωτερικό για την καινοτόμο και ποιοτική εκπαίδευση που προσφέρει.

 

Το 2011, ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα Ιατρικής στην Κύπρο, το 4ετές πρόγραμμα MBBS σε συνεργασία με το St George's, University of London, τη 2η αρχαιότερη Ιατρική Σχολή στην Αγγλία και ανάμεσα στα Τop 250 πανεπιστήμια στον κόσμο. Η υψηλή ποιότητα του προγράμματος αυτού είναι διασφαλισμένη αφού είναι πιστοποιημένο από το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Προσφέρει επίσης το 6ετές πρόγραμμα σπουδών για απόκτηση του ιατρικού τίτλου MD, τρία μεταπτυχιακά στους τομείς της Δημόσιας Υγείας (MPH), της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (MHSA) και της Οικογενειακής Ιατρικής (MSc), καθώς και διδακτορικό στις Ιατρικές Επιστήμες (PhD).

 

Αυτή τη στιγμή, η Σχολή έχει συνάψει συνεργασίες με νοσοκομεία για πρακτική άσκηση στις ΗΠΑ, το Ισραήλ, και την Κύπρο, μεταξύ των οποίων το Ιατρικό κέντρο Sheba, ένα από τα 10 καλύτερα νοσοκομεία του κόσμου και οι απόφοιτοί της χαίρουν άμεσης εργοδότησης με ποσοστό 99.4%, σε κορυφαία νοσοκομεία, όπως της Οξφόρδης, του Κείμπριτζ, του Χάρβαρντ και του Mount Sinai.

 

  • Νομικές σπουδές στο ελληνικό δίκαιο

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποτελεί την 1η και μεγαλύτερη Νομική Σχολή στην Κύπρο, με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στις νομικές σπουδές. Προσφέρει πλήρες πρόγραμμα ελληνικού δικαίου, εξ ολοκλήρου στα ελληνικά, το οποίο διδάσκεται από κορυφαίους ακαδημαϊκούς νομικούς και μάχιμους δικηγόρους από Κύπρο και Ελλάδα. Το Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποτελεί το πρώτο πτυχίο Νομικής κυπριακού πανεπιστημίου που αναγνωρίστηκε από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι. Απόφοιτοι του Προγράμματος έγιναν δεκτοί από τους ελληνικούς δικηγορικούς συλλόγους και δικηγορούν στην Ελλάδα.

 

Το Τμήμα Νομικής είναι το μοναδικό τμήμα στον κόσμο που προσφέρει συγκριτική νομική εκπαίδευση από τη σκοπιά του Κοινού Δικαίου, του Ηπειρωτικού Δικαίου και του Μικτού Νομικού Συστήματος ενώ η Σχολή έχει συνάψει συμφωνία για ειδική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

 

  • Φαρμακοποιοί «9 αστέρων»

Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής παρέχει ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό και πρακτικό υπόβαθρο βασισμένο στα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης και φαρμακευτικής πρακτικής. Διαθέτει 8 υπερσύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα και ανεξάρτητα εργαστήρια αποκλειστικά για τη Φαρμακευτική ενώ είναι προσαρμοσμένο στις αναδυόμενες και νέες μεθόδους διδασκαλίας και περιλαμβάνει μαθήματα που προσφέρουν γνώση σε σύγχρονα επιστημονικά θέματα αιχμής, ώστε ο απόφοιτος να προσαρμόζεται στις ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Στόχος του προγράμματος είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων φαρμακοποιών των «9 αστέρων», σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα φαρμακευτικής εκπαίδευσης (FIP, WHO), οι οποίοι να μπορούν να ασκήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε διαφορετικούς τομείς απασχόλησης (π.χ. φαρμακείο κοινότητας, νοσοκομείο, στην έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, στις ρυθμιστικές αρχές ή/και στη βιομηχανία κ.ά.).


Το Πρόγραμμα είναι βραβευμένο με το «Χρυσό Αριστείο» Φαρμακευτικής Αγοράς 2017 στην κατηγορία «Επιστημονικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Φαρμακοποιούς» και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακευτικών Σχολών και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φαρμακευτικής. Αποτελεί δε την 1η επιλογή ανάμεσα στους Κύπριους και εξ Ελλάδος φοιτητές.

 

Γιατί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι η ιδανική επιλογή για σπουδές εκτός Ελλάδος

 

H Έξυπνη Επένδυση για το Μέλλον Σας: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στην οικονομική πτυχή

 

Ενώ το επίπεδο σπουδών είναι εφάμιλλο κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού, το κόστος των σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα δίδακτρα, το κόστος διαμονής και διατροφής, καθώς και άλλα βασικά έξοδα ζωής, είναι συγκριτικά χαμηλότερο και καθιστά την επιλογή του μια πολύ συμφέρουσα επένδυση.


Ενδεικτικά, αν κάποιος συγκρίνει το κόστος των σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με το κόστος σπουδών σε άλλους δημοφιλείς πανεπιστημιακούς προορισμούς, εύκολα θα αντιληφθεί πως είναι κατά 30% με 50% χαμηλότερο από αντίστοιχες σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι χαμηλότερο ακόμη και από το κόστος των σπουδών στην Ολλανδία, καθώς ακόμα και στην περίπτωση που τα δίδακτρα είναι χαμηλότερα, το γενικότερο κόστος ζωής είναι υψηλότερο. Σημειώνεται ότι η επικείμενη έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει σημαντικά το κόστος των σπουδών σε βρετανικά πανεπιστήμια, με το ύψος των διδάκτρων να επιστρέφει στα προ-ενταξιακά επίπεδα από το ερχόμενο κιόλας ακαδημαϊκό έτος.


Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και μάθησης που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αποτελεί μια άριστη επιλογή για όσους επιθυμούν να παραμείνουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Κύπρο.

 

Γιατί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι η ιδανική επιλογή για σπουδές εκτός Ελλάδος

 

Γίνε σήμερα μέλος της μεγαλύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας στην Κύπρο

 

Ενημερώσου έγκαιρα και ξεκίνα τις σπουδές σου δυναμικά στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το ερχόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο είναι σε θέση να υποδεχθεί τους υφιστάμενους, νεοεισερχόμενους και μετεγγραφόμενους φοιτητές/φοιτήτριες για το Εαρινό ή το Χειμερινό εξάμηνο 2021, είτε στην Πανεπιστημιούπολή του, είτε εξ αποστάσεως, ανάλογα με τις συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν.


Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών, τα κριτήρια και τη διαδικασία εισδοχής και μετεγγραφής, καθώς και για την υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας: unic.ac.cy/el/apply/.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών τηλεφωνικά στο 8011002345, 210 6748293, +357 22841528 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].


Παρακολουθήστε σε μαγνητοσκόπηση πρόσφατη διαδικτυακή ενημέρωση για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ.

 

 

 

Εκπαίδευση
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Scroll to top icon