ΧΤΥΠΟΥΣΑΝ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ