Πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε σωστά και αποτελεσματικά; Με ποιους τρόπους η  υπερκατανάλωση έχει αυξήσει κατά πολύ το ανθρώπινο αποτύπωμα στον πλανήτη; Και γιατί η περιβαλλοντική συνείδηση είναι πλέον μια επιτακτική ανάγκη για την επιβίωσή μας; Ο πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Στερεών Αποβλήτων και CEO της D-Waste Αντώνης Μαυρόπουλος δίνει όλες τις απαντήσεις.