ADVERTORIAL

Την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή, που γιορτάζεται στις 15 Μαρτίου κάθε χρόνο εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) για να ξεκινήσει μια νέα εκπαιδευτική εκστρατεία που αποτελείται από τέσσερα βίντεο, με στόχο να ενισχύσει τη δυνατότητα των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ε.Ε., τη Νορβηγία και την Ισλανδία, να λαμβάνουν καλύτερες και πιο ενημερωμένες αποφάσεις για σημαντικά θέματα που αφορούν την κατανάλωση.

 

Η έναρξη της καμπάνιας με τίτλο «Το μέλλον σου. Η επιλογή σου.» (Your future. Your choice.) ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή παρέχει μια σημαντική ευκαιρία για ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των καταναλωτών και για διαμαρτυρία ενάντια στις πιθανές καταχρήσεις της αγοράς και σε κοινωνικές αδικίες που υπονομεύουν αυτά τα δικαιώματα.

 

 

Η θεματολογία των τεσσάρων βίντεο καλύπτει: την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, την προστασία δεδομένων, τη γνώση για χρηματοοικονομικά θέματα και τη βιώσιμη κατανάλωση. Η κρίση της πανδημίας COVID-19 κατέδειξε ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, αλλά κρύβει και κινδύνους όπως παραπλάνηση και απάτες. Την ίδια στιγμή, η πανδημία έχει επιταχύνει και την ανάγκη προώθησης της γνώσης γύρω από χρηματοοικονομικά θέματα ως ουσιαστικό εργαλείο για να μπορούν τα άτομα να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις οικονομικές τους υποθέσεις.

 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή είναι η μείωση της ρύπανσης που παρατηρήθηκε κατά τις περιόδους των lockdown, η οποία ώθησε τους καταναλωτές να σκεφτούν πώς να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις θετικές επιπτώσεις της βιωσιμότητας μακροπρόθεσμα, στην μετά την πανδημία εποχή.

 

Η εκπαιδευτική εκστρατεία της E.Ε, που θα αξιοποιήσει πολλά και διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας, θα διαρκέσει από τις 15 Μαρτίου έως τις 21 Μαΐου και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με πλήθος ευρωπαϊκών φορέων, όπως πανευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών και νέων και αντίστοιχες εθνικές οργανώσεις. Την καμπάνια συντονίζει η Υπηρεσία Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency – CHAFEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (DG JUST). Η θεματολογία των βίντεο βασίζεται σε ιδέες που υποβλήθηκαν από οργανώσεις καταναλωτών και νέων μέσω ενός ευρωπαϊκού διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε το 2020.

 

Την Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή ξεκινά η νέα εκπαιδευτική καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Τον Νοέμβριο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Νέα Ατζέντα για τους Καταναλωτές, επιδιώκοντας την αντιμετώπιση προβλημάτων και τον καθορισμό νέων τρόπων ενίσχυσης της προστασίας των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και μετά από αυτήν. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καταναλωτών και να επιτρέψει στο κοινό να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές που μπορεί να κάνει, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον «πράσινο» (περιβαλλοντικό) και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

Για να παρακολουθήσετε τα βίντεο, διάρκειας ενός λεπτού, επισκεφθείτε τα παρακάτω links:

 

Βιώσιμη κατανάλωση

Γνώση για χρηματοοικονομικά θέματα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Προστασία Δεδομένων

 

Την Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή ξεκινά η νέα εκπαιδευτική καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την καμπάνια και να λάβετε χρήσιμες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας: https://ec.europa.eu/info/consumer-resources.

 

 

Σχετικά με την Νέα Ατζέντα για τους Καταναλωτές

Η Νέα Ατζέντα θέτει ένα μακροπρόθεσμο όραμα και εισάγει συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία των καταναλωτών και την ενδυνάμωση τους προκειμένου να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο. Υπάρχουν πέντε βασικοί τομείς στη Νέα Ατζέντα Καταναλωτών, οι οποίοι εστιάζουν σε δράσεις που θα αναλάβει η Ε.Ε. έως το 2025 για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών. Αυτοί είναι:

1. Πράσινη μετάβαση: Ενίσχυση του ενεργού ρόλου των καταναλωτών

2. Ψηφιακός μετασχηματισμός: Διασφάλιση ότι οι καταναλωτές είναι τόσο προστατευμένοι στο Διαδίκτυο όσο είναι όταν βρίσκονται εκτός σύνδεσης

3. Αποτελεσματική επιβολή και αποκατάσταση: Εξασφάλιση ότι όλοι οι καταναλωτές επωφελούνται πλήρως από τα δικαιώματά τους

4. Ευαλωτότητα των καταναλωτών: Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και κάλυψη των αναγκών διαφορετικών ομάδων καταναλωτών

5. Προστασία των καταναλωτών σε παγκόσμιο πλαίσιο: Προώθηση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στο εξωτερικό

 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μπορείτε να βρείτε στο: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/consumer-strategy_en.