Το πρώτο εξάμηνο του 2021 έγιναν 150 εκατ. ψηφιακές συναλλαγές στο Gov.gr, χωρίς οι πολίτες να χρειάζεται να πάνε στον γκισέ, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 

Στο Gov.gr υπάρχουν πια 1.300 υπηρεσίες, σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 όπου ήταν διαθέσιμες 501.  

 

Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται εκθετική αύξηση στις ψηφιακές συναλλαγές τα τελευταία χρόνια. Αναλυτικά, το 2018 είχαν καταγραφεί 8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές, το 2019 34 εκατομμύρια, το 2020 ήταν 94 εκατομμύρια και το πρώτο εξάμηνο του 2021, 150 εκατομμύρια.