Αν και οι εμβολιασμοί προχωρούν και αρκετές επιχειρήσεις ζητούν από τους υπαλλήλους τους να εργάζονται δια ζώσης από τα γραφεία, η πλειονότητα των εργαζομένων, σύμφωνα με σχετική έρευνα, προτιμά να μην επιστρέψει στο γραφείο από το φθινόπωρο.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με μελέτη της IWG στην Ελλάδα που δημοσιεύει το euro2day.gr, το 67% δείχνει απρόθυμο να επιστρέψει στο γραφείο από το φθινόπωρο, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα προτιμά ένα «υβριδικό μοντέλο εργασίας», όπου οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται εξ αποστάσεως δύο με τρεις ημέρες την εβδομάδα.

 

Τι λείπει περισσότερο στους εργαζόμενους λόγω της εργασίας από το σπίτι

 

Σύμφωνα με την έρευνα, αυτό που λείπει από τους περισσότερους εργαζόμενους λόγω της εργασίας από το σπίτι ( ποσοστό 74%) είναι η αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους, ενώ το 33% αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στη διεξαγωγή των καθημερινών υποχρεώσεων λόγω της απόστασης.

 

Βασικός παράγοντας η απόσταση; Πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε για μία δουλειά;

 

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, για το 49% των ερωτηθέντων η εγγύτητα του τόπου εργασίας από την κατοικία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιλογής. Την εργασία εξ αποστάσεως, επίσης, δήλωσε ότι προτιμά το 50% των ερωτηθέντων.

 

Ο Χρήστος Μισαηλίδης, CEO της IWG, ανέφερε σχετικά με τα αποτελέσματα της μελέτης: «Καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό και να δημιουργήσουν νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, σε έναν εργασιακό κόσμο που εξελίσσεται συνεχώς, οι ευέλικτοι χώροι εργασίας μοιάζουν να αποτελούν μία ελκυστική επιλογή, τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και από την πλευρά των εργαζομένων. Έτσι το 52% των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την έρευνα, προτιμά την εργασία σε ευέλικτους χώρους αρχικά εξαιτίας της εγγύτητάς τους από την κατοικία αλλά και γιατί δουλεύοντας σε ευέλικτους χώρους καλύπτεται η ανάγκη τους για αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους».