Μεγάλες αλλαγές στη διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων ξένων Πανεπιστημίων – Ο νέος νόμος

Μεγάλες αλλαγές στη διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων ξένων Πανεπιστημίων – Ο νέος νόμος Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
0

Έρχεται νέος τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων για αναγνώριση των πτυχίων του εξωτερικού από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η Καθημερινή, νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας φέρνει σημαντικές αλλαγές στο έως τώρα σύστημα, ωστόσο υπάρχει ο κίνδυνος με την αλλαγή αυτή να χαθούν προθεσμίες αιτήσεων και να οδηγηθεί το ζήτημα σε δικαστικές αίθουσες.

Όπως ορίζει το νέο νομοσχέδιο, που έχει τεθεί σε διαβούλευση, «εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προς τον ΔΟΑΤΑΠ, που σκοπούν στην αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, εξετάζονται από τον Οργανισμό σύμφωνα με το παρόν. Ο ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο»

 

Το ίδιο θα γίνεται και με τις εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, όταν αυτό ψηφιστεί, φυσικά, για την αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας με συνεκτίμηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Στο μέλλον, ο ΔΟΑΤΑΠ δεν θα συνεκτιμά τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατά τις εξετάσεις των αιτήσεων. Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από χώρες του εξωτερικού, θα αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών με αυτούς της χώρας. Αυτό, εάν το σύνολο των σπουδών έλαβε χώρα στο εξωτερικό ή ένα μέρος του έγινε σε ελληνικό δημόσιο ίδρυμα.

Όσον αφορά στα πτυχία ελληνικών κολλεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά ως παραρτήματά τους στην Ελλάδα, ο Οργανισμός θα τηρεί και επικαιροποιεί έναν κατάλογο με τύπους τίτλων σπουδών που ορίζονται μέσω συμφωνιών δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα.

Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών θα καθίσταται δυνατή εφόσον το σύνολο των σπουδών πραγματοποιείται εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Το πού σπούδασε ο αιτών θα πιστοποιείται μέσω βεβαίωσης του ξένου πανεπιστημίου.

Όποιος επιθυμεί αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών από πανεπιστήμιο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην ελληνική αγορά – στο πεδίο των σπουδών – με τους ίδιους όρους που θα ίσχυσαν για κάτοχο τίτλου σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου.

Ο ΔΟΑΤΑΠ, κατά τη διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου, θα μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για αντισταθμιστικά μέτρα, που περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία ή πρακτική άσκηση ή συνδυασμό αυτών, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί τι θα ισχύσει με τα εξ αποστάσεως πτυχία.

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στον Πειραιά το γαλλικό ιστιοφόρο «Belem» – Θα μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα στη Μασσαλία

Ελλάδα / Στον Πειραιά το γαλλικό ιστιοφόρο «Belem» – Θα μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα στη Μασσαλία

Το «Belem» από το 1984 έχει χαρακτηριστεί «Ιστορικό Μνημείο», αποτελεί σύμβολο της ναυτικής παράδοσης της Γαλλίας και «γεννήθηκε» την ίδια χρονιά με τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες
NEWSROOM