Στα 3,390 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν, στο τέλος Φεβρουαρίου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου.

 

Μέσα σε έναν μόλις μήνα, οι οφειλές του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 237 εκατομμύρια ευρώ, από τα 3,153 δισεκατομμύρια, στο τέλος του Ιανουαρίου.

 

Οι περισσότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές προέρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία (1,452 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο από 1,432 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο) και ακολουθούν τα νοσοκομεία (439 εκατ. ευρώ από 349 εκατ. ευρώ), τα λοιπά νομικά πρόσωπα (350 εκατ. ευρώ από 340 εκατ. ευρώ) και η τοπική αυτοδιοίκηση (270 εκατ. ευρώ από 242 εκατ. ευρώ).

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 2,614 δισ. ευρώ από 2,461 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν από 692 εκατ. ευρώ σε 776 εκατ. ευρώ.