Πάνω από 300.000 στεγαστικά δάνεια αναμένεται αν ενταχθούν στο πρόγραμμα - γέφυρα το οποίο θα ψηφιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες. 

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κυβερνητικού επιτελείου, τα 200.000 αφορούν εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή τα πράσινα δάνεια όπως τα αποκαλούν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα 100.000 ανήκουν στα μη εξυπηρετούμενα και σε αυτά που έχουν καταγγελθεί.

 

Ο τελικός αριθμός των δικαιούχων της επιδότησης θα προκύψει μετά τις συμφωνίες τραπεζών και δανειοληπτών κυρίως σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Καθημερινή», σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο η επιδότηση φθάνει στο 90% της μηνιαίας δόσης όσων πολιτών πλήττονται από την υγειονομική κρίση και εξυπηρετούν κανονικά τα τραπεζικά δάνεια με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ.

 

Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια η μέγιστη επιδότηση περιορίζεται στα 500 ευρώ, ενώ για τα μη εξυπηρετούμενα που έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό η επιδότηση είναι ακόμα μικρότερη και φθάνει στα 300 ευρώ.

 

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 9 μηνών και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τον Αύγουστο. Θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

 

Οι δικαιούχοι 

 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους, τα φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους, οι επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους και οι δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

 

Ακόμα δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία» και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

 

Τα κριτήρια

 

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το πρώτο τρίμηνο, κατά 80% το δεύτερο και κατά 70% το τρίτο τρίμηνο.

 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι i) η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ, ii) το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα iii) το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 57.000 ευρώ (οικογένεια με τρία παιδιά). Σημειώνεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη. iv) Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ και v) η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 600.000 ευρώ.

 

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

 

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το πρώτο τρίμηνο, κατά 70% το δεύτερο τρίμηνο και κατά 60% το τρίτο τρίμηνο.

 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι ι) η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ, ii) tο υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ, iii) το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 45.000 ευρώ, iv) οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ και v) η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ.

 

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

 

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό, με σκοπό να αποτραπεί αυτός, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το πρώτο τρίμηνο, κατά 50% το δεύτερο τρίμηνο και κατά 30% το τρίτο τρίμηνο.

 

Οι προϋποθέσεις είναι i) η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ, ii) το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 130.000 ευρώ, iii) το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 36.000 ευρώ, iv) οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ και v) η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 280.000 ευρώ.

 

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.

 

Με πληροφορίες από εφημερίδα «Καθημερινή»