Το κτίριο κατασκευάστηκε τη διετία 1896-97 και στέγασε τα σφαγεία μέχρι το 1988. Το 1994 χαρακτηρίστηκε διατηρητέο και αναπαλαιώθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε πολιτιστικό πολυχώρο