Την δεκαετία του 1930 τα καλλιστεία έδιναν και έπαιρναν στην Παλιά Αθήνα. Όνειρο κάθε νεαρής ήταν να κερδίσει κάποιο τίτλο σε κάποιο διαγωνισμό, ώστε να εργαστεί σαν μανεκέν. Ήταν λοιπόν ευνόητο ότι οι αντίστοιχες Σχολές Καλλονής, όπως ονομάζονταν, ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια. Εξασφαλίσαμε για σας το ερωτηματολόγιο που έπρεπε να συμπληρώσουν οι υποψήφιες πριν την εγγραφήν των.Ερωτήσεις αναφορικά με την διερεύνησιν θελγήτρων. Απαντήσατε ειλικρινώς και ευσυνειδήτως εις τα κατωτέρω ερωτήματα:

 • Έχετε αρκετά θέλγητρα δια να δημιουργήσετε μιαν προσωπικήν ατμόσφαιραν εις οποιανδήποτε περίπτωσιν;
 • Είσθε ευχαριστημένη από την κοινωνικήν ζωήν σας;
 • Σας προσκαλούν εις μικράς συναναστροφάς ή μόνον εις μεγάλας δεξιώσεις;
 • Μπορείτε να συνομιλήσετε επί μίαν ώραν με έναν ξένον, χωρίς να προφέρετε ούτε λέξιν για τον εαυτό σας;
 • Σας κάνουν για δεύτερη φορά προσκλήσεις οι άνδρες;
 • Ξέρετε να δεχθήτε ένα κομπλιμέντο χωρίς ερύθημα και χωρίς υπεροψία;
 • Η φωνή σας είνε ελκυστική;
 • Οι τρόποι σας στην καθημερινή σας ζωή είνε εκείνοι τους οποίους δείχνετε εις κοινωνικάς συναναστροφάς;
 • Ξέρετε την τέχνη να κινήτε την προσοχή ευθύς ως εισέλθετε κάπου;
 • Όταν αφίνετε να σας πέση κάτι, τι κάνετε έως ότου το σηκώση ένας άνδρας;
 • Ξέρετε να ξυπνάτε σ'έναν άνδρα ιπποτικά αισθήματα;
 • Ξέρετε να μιλάτε με μια σπουδαία προσωπικότητα χωρίς να ψελλίζετε και χωρίς να αισθάνεσθε αμηχανία;
 • Ξέρετε να δείχνετε τας αξίας σας και να κρύπτετε τας ελλείψεις σας;
Ερωτήσεις αναφορικά με την διερεύνησιν της κομψότητος:

 • Εκτελείτε τας «Δέκα εντολάς» της γυναικείας χάριτος;
 • Μήπως άγεσθε και φέρεσθε από το περιβάλλον σας;
 • Ξέρετε το άρωμα που ελκύει τους άνδρας και εκείνο που τους απομακρύνει;
 • Είσθε βεβαία για το καλό γούστο των ειδών της τουαλέττας σας;
 • Οι άνδρες σας συμπεριφέρονται ανάλογα προς τον τύπο που εκπροσωπείτε; (ο ρωμαντικός τύπος προσελκύει τους άνδρας με προστατευτικάς διαθέσεις, ο περίσκεπτος τύπος τους ήσυχους και σοβαρούς, ο αθλητικός τον άνδρα που αγαπά την συντροφιά).
 • Ξέρετε πως το ύφασμα με κατακόρυφες γραμμές δεν λεπταίνει καθόλου και τι κάνετε για να δείξετε όπως πρέπει τις γραμμές σας;
 • Ξέρετε τους νόμους των χρωμάτων και των αποχρώσεων τόσο για το καλοκαίρι όσο και για το χειμώνα;
 • Ποια είνε τα κυριώτερα αντικείμενα των συνομιλιών σας;
 • Είσθε οικοδέσποινα ευχάριστος; Είσθε προσκεκλημένη ευχάριστος;
 • Κατέχετε την τέχνη να φορείτε το ίδιο φόρεμα πέντε φορές, χωρίς να το προσέχουν οι άλλοι;
 • Μπορείτε να ομιλείτε χαριτωμένα ορθία, σε πρόσωπα που κάθονται;
 • Ξέρετε να είσθε «σικ» παρά ωρισμένα εμπόδια, όπως γυαλιά, βαρηκοΐα, ταπεινή καταγωγή, οικονομικαί ζημίαι κλπ.;
 • Ξέρετε τι νευριάζει τους άνδρας, προ πάντων το πρωί;
 • Η κοινωνία στην οποία συχνάζετε είνε εκείνη που σας αρμόζει;


(«Έθνος», Οκτώβριος 1938)