Εγκαινιάζεται σήμερα στο Βερολίνο το διεπιστημονικό Κέντρο Νέου Ελληνισμού

 

Εγκαινιάζεται σήμερα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Freie Universität Berlin) το διεπιστημονικό Κέντρο Νέου Ελληνισμού (Centrum Modernes Griechenland). Θα ανήκει οργανικά στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και θα συνεργάζεται με την υφιστάμενη έδρα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου. Η λειτουργία του Κέντρου θα τοποθετήσει στο επίκεντρο του γερμανικού, αλλά και ευρωπαϊκού επιστημονικού ενδιαφέροντος τη Νέα Ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία και την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω διάδοση και εδραίωση των Νεοελληνικών Σπουδών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα, του οποίου το ερευνητικό τμήμα έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις, τόσο από γερμανικούς, όσο και από διεθνείς επιστημονικούς φορείς. Ακολουθώντας το πρότυπο του Ιταλικού Κέντρου και του Γαλλικού Κέντρου που λειτουργούν ήδη με επιτυχία στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, το Κέντρο Νέου Ελληνισμού θα αποτελέσει ένα διεπιστημονικό κόμβο, όπου νέοι φοιτητές, επιστήμονες και μελετητές από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος τον πλούτο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

 

Εγκαινιάζεται σήμερα στο Βερολίνο το διεπιστημονικό Κέντρο Νέου Ελληνισμού

 

Η λειτουργία του συγκεκριμένου Κέντρου θα είναι συμπληρωματική της υφιστάμενης έδρας Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου, ενισχύοντας περαιτέρω τις ακαδημαϊκές δράσεις της και προωθώντας με πιο συστηματικό τρόπο τη σύγχρονη ελληνική σκέψη και κουλτούρα, αλλά και την παραγωγική ανταλλαγή απόψεων, μέσω εκδηλώσεων, συνεδρίων και ομιλιών επιστημονικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, μέσω του Κέντρου Νέου Ελληνισμού αναμένεται να καλλιεργηθούν περαιτέρω οι επιστημονικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, καθώς και η έρευνα, η καταγραφή και αξιολόγηση των Ελληνο-γερμανικών πολιτισμικών σχέσεων. Αξίζει τέλος, να σημειωθεί ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου επιστημονικού Κέντρου συνδέεται με τη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής βιβλιοθήκης και ενός καινοτόμου εκδοτικού προγράμματος που θα περιλαμβάνει λογοτεχνικές εκδόσεις, δοκίμια και επιστημονική βιβλιογραφία που δίνει έμφαση στην Ελλάδα και την ιστορία της.