City Legal

1.

Υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο για τις εξετάσεις στα ΑΕΙ; (τρόπος διεξαγωγής κλπ). Π.χ. έχει δικαίωμα ο καθηγητής να μη σου δείξει το γραπτό;  Από αυτά που έψαξα, βρήκα μόνο το νόμο που ορίζει το εκπαιδευτικό έτος,τις εβδομάδες διδασκαλίας του εξαμήνου και την ύπαρξη 3 εξεταστικών.
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!

Labros

 

 

Αγαπητέ Labros,

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα ΑΕΙ ο τρόπος διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του κάθε Ιδρύματος. Π.χ. ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πολυτεχνείου Κρήτης ορίζει ότι ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Τμήμα και να ζητήσει την αξιολόγηση του γραπτού του από άλλο καθηγητή. Οπότε θα πρέπει να αναζητήσεις την πληροφορία που θες στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου σου

Η μόνη νομοθετική πρόβλεψη που ισχύει πανελλαδικά είναι ότι αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμήτορα.

_____________

 

2.

Χαίρετε,
Έχω μια απορία. Πρόσφατα έκανα μια αίτηση για εποχιακή κάλυψη θέσεων στο δημόσιο. Η Ελλάδα έχει εναρμονιστεί με την οδηγία της Ε.Ε για ίσες ευκαιρίες (equal opportunities) στην εργασία; Αν ναι, τότε γιατί εξακολουθεί να μοριοδοτείται ο γάμος και η πολυτεκνία για να προσληφθείς στο δημόσιο; Αυτό δεν αποτελεί διάκριση σε βάρος τον άγαμων; Το ξέρω ότι θέλουμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική, άλλα ας δίνουν επιδόματα τέκνων και λοιπά μετά την πρόσληψη.
Ευχαριστώ πολύ.

Ανεπιτυχών

 

Αγαπητέ Ανεπιτυχόντα,

Τρεις σχετικές με την ισότητα στην εργασία οδηγίες της ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο: 

Η Οδηγία 2000/78 (νόμος 3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»),

η Οδηγία 2006/54 (νόμος 3896/2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης») και

η Οδηγία 2010/41 (νόμος 4097/2012 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας»).

Καμία από αυτές τις Οδηγίες δεν απαγορεύει τη μοριοδότηση του γάμου ή/και της οικογένειας. Αντίθετα η μοριοδότηση αυτή βρίσκει έρεισμα στην υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος που ορίζει ότι «η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους».

_____________

 

3.

Μπορεί ένας σύλλογος στον οποίο είχα γραφτεί πριν από 10 χρόνια να αρνείται να με διαγράψει αν πρώτα δεν πληρώσω όλες τις ετήσιες εισφορές που δεν του έχω καταβάλει;

Ευάγγελος

 

Αγαπητέ Ευάγγελε,

Ο νόμος προβλέπει ότι τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν ελεύθερα από το σωματείο αλλά ταυτόχρονα ορίζει ότι όσοι έπαψαν να είναι μέλη του σωματείου, οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν μέλη. Όμως οι απαιτήσεις του σωματείου έναντι των μελών του για μη καταβληθείσες εισφορές υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι: παύεις να είσαι μέλος από τότε που το δηλώνεις και το σωματείο υποχρεούται να σε διαγράψει. Παράλληλα, το σωματείο έχει αξίωση εναντίον σου να καταβάλλεις τις εισφορές των τελευταίων πέντε ετών (οι παλαιότερες έχουν παραγραφεί).

_____________

 

Ρωτήστε κι εσείς τον Χρήστο Γραμματίδη στο City Legal, για τα νομικά ζητήματα που σας απασχολούν, συμπληρώνοντας την φόρμα δεξιά (αν δεν τη βλέπετε κάντε κλικ εδώ).

Παρακαλούμε, μία ερώτηση κάθε φορά.