Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν

 

 

Μία περιδιάβαση στα ίδια περίπου σημεία που είχε επιλέξει ο ελβετός φωτογράφος Fred Boissonnas για να φωτογραφίσει την Αθήνα του 1900 (ερμηνεύοντας την τοπογραφία της πόλης από ένα βιβλίο του που μου είχε δανείσει ο Θέμης Αλαφούζος, ο οποίος είχε και την ιδέα της αντιπαραβολής του τότε με το τώρα).

 

 

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas

 

Η Αθήνα, 20 χρόνια πριν, ακολουθώντας τον Fred Boissonnas