1.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Madonna,7

 

 

2.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Lady Gaga,8

 

3.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Angelina Jolie, 11

 

 4.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
George Clooney, 15

 

 5.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Clint Eastwood, 26

 

 6.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Charlize Theron, 14

 

 7.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Britney Spears, 11

 

8.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Sean Connery, 23

 

 9.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Amy Winehouse, 8

 

10.


Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Ryan Seacrest, 13

 

 11.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Beyonce, 7

 

 12.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Jamie Foxx, 17

 

 13.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Eminem, 12

 

 14.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Bruce Willis, 22

 

15.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Goldie Hawn, 19

 

 16.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Steve Jobs, 18

 

 17.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Helen Mirren, 25

 

 18.

Το πέρασμα του χρόνου: Διάσημοι στην παιδική και νεανική τους ηλικία
Drew Carrey, 22