17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Θέατρο Ερέτριας

 

To "Διάζωμα", το πιο αποτελεσματικό σωματείο πολιτών της χώρας, του οποίου σκοπός είναι να κάνει πράξη την αγάπη  για τα μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά με επίκεντρο την  ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, παρουσίασε πρόσφατα τη μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας, έργο που χρηματοδοτείται από ιδιωτικές χορηγίες. Το Διάζωμα έχει αναλάβει να αποκαταστήσει περισσότερα από 55 αρχαία θέατρα στη χώρα, με σκοπό να τα συνδέσει παράλληλα με την κοινωνία, τον τουρισμό και την αναπτυξιακή πολιτική.

 

Εδώ, σας παρουσιάζουμε 17 κορυφαία θέατρα της χώρας, λιγότερο ή περισσότερο γνωστά, στην αποκατάσταση των οποίων έχει αναμειχθεί το "Διάζωμα".

 

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Θέατρο Ερέτριας

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο Θέατρο Διονύσου

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο Θέατρο Διονύσου

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο Θέατρο Διονύσου

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης Ήπειρος

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης Ήπειρος

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Ρωμαϊκό Θέατρο Νικόπολης Ήπειρος

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Ρωμαϊκό Θέατρο Νικόπολης Ήπειρος

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Ρωμαϊκό Θέατρο Νικόπολης Ήπειρος

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Μικρό Θέατρο Αμβρακίας

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Μικρό Θέατρο Αμβρακίας

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Θέατρο Γιτάνων

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Θέατρο Γιτάνων

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Ρωμαϊκό θέατρο Γόρτυνας Κρήτης

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Ρωμαϊκό θέατρο Γόρτυνας Κρήτης

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο θέατρο Βοιωτικού Ορχομενού

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο θέατρο Βοιωτικού Ορχομενού

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Θέατρο Δήλου

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Θέατρο Δήλου

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Θέατρο Πλευρώνας

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Θέατρο Πλευρώνας

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Θέατρο Πλευρώνας

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Θέατρο Δελφών

17 μαγικά αρχαία θέατρα της Ελλάδας
Θέατρο Δελφών